PDA

View Full Version : Hạch toán nhân công thuê ngoài trong doanh nghiệp xây dựngHoĂ ng Nam
05-07-2010, 07:20 PM
Ḿnh là kế toán trong một doanh nghiệp xây dựng có vấn đề thắc mắc mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người: Công ty ḿnh khi xây dựng có sử dụng lao động thuê ngoài bằng h́nh thức khoán gọn với các tổ nhân công.Ví dụ: Giao khoán cho một tổ công nhân (khoảng 15-20 người) giá trị hợp đồng là 200tr trong ṿng 4 tháng, vậy các khoản phát sinh như tiền xe đi đến công trường 300 ngàn một người, tiền bảo hộ lao động 300 ngàn một người, tiền ăn 900 ngàn một tháng mà công ty chi th́ có trừ vào giá trị 200tr trong hợp đồng giao khoán không. Mọi người giúp ḿnh hạch toán nghiệp vụ này nhé. Ḿnh xin hỏi thêm là với những lao động thuê ngoài này th́ tính thuế thu nhập cá nhân như thế nào (Căn cứ theo các văn bản pháp luật nào)
Xin chân thành cảm ơn!

seudaudo2001
06-07-2010, 12:29 AM
Ḿnh là kế toán trong một doanh nghiệp xây dựng có vấn đề thắc mắc mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người: Công ty ḿnh khi xây dựng có sử dụng lao động thuê ngoài bằng h́nh thức khoán gọn với các tổ nhân công.Ví dụ: Giao khoán cho một tổ công nhân (khoảng 15-20 người) giá trị hợp đồng là 200tr trong ṿng 4 tháng, vậy các khoản phát sinh như tiền xe đi đến công trường 300 ngàn một người, tiền bảo hộ lao động 300 ngàn một người, tiền ăn 900 ngàn một tháng mà công ty chi th́ có trừ vào giá trị 200tr trong hợp đồng giao khoán không. Mọi người giúp ḿnh hạch toán nghiệp vụ này nhé. Ḿnh xin hỏi thêm là với những lao động thuê ngoài này th́ tính thuế thu nhập cá nhân như thế nào (Căn cứ theo các văn bản pháp luật nào)
Xin chân thành cảm ơn!

Theo ḿnh th́ bạn phải xem kỹ hợp đồng giao khoán, nếu trong hợp đồng đă quy định giao trọn gói th́ các chi phí phát sinh như bạn nói sẽ không được hạch toán vào chi phí hợp lư của công tŕnh, c̣n nếu trong hợp đồng quy định ngoài 200tr tiền giao khoán cty phải trả các chi phí phát sinh như tiền xe, tiền bảo hộ lao động th́ những chi phí này được tập hợp và tính vào chi phí hợp lư của công tŕnh.
Với những lao động thuê ngoài này bạn vẫn phải tính thuế TNCN theo cách khấu trừ tại cty bạn 10% (trong thông tư thuế TNCN nêu rất rơ mà)

Nguyen_Chi_Tam
07-07-2010, 12:38 PM
Theo ḿnh th́ bạn phải xem kỹ hợp đồng giao khoán, nếu trong hợp đồng đă quy định giao trọn gói th́ các chi phí phát sinh như bạn nói sẽ không được hạch toán vào chi phí hợp lư của công tŕnh, c̣n nếu trong hợp đồng quy định ngoài 200tr tiền giao khoán cty phải trả các chi phí phát sinh như tiền xe, tiền bảo hộ lao động th́ những chi phí này được tập hợp và tính vào chi phí hợp lư của công tŕnh.
Với những lao động thuê ngoài này bạn vẫn phải tính thuế TNCN theo cách khấu trừ tại cty bạn 10% (trong thông tư thuế TNCN nêu rất rơ mà)
Chào bạn
Theo ư ḿnh vậy có đúng ư với các bạn không
1/ Trường hợp hợp đồng giao khoán trọn gói:
nếu HĐ quy định trọn gói th́ đúng là các chi phí phát sinh ( bao gồm tiền công lao động thuê ngoài) không được đưa vào chi phí của công tŕnh nữa, và phần chi phí tiền công này ḿnh cũng quan tâm đến nữa.

2/ Trường hợp hợp đồng giao khoán không trọn gói (cộng thêm chi phí phấ sinh):
th́ ngoài 200tr để xây dựng ra, c̣n có các chi phí phát sinh th́ ta vẫn hạch toán chi phí cho công tŕnh đó ( TK 241 - Nếu xây dựng CBDD)
C̣n phần tiền công của lao động thuê ngoài ( Phải có HĐLĐ từ 3 tháng - 6 tháng), th́ tính thuế TNCN như sau : th́ trừ 10% ( Tại đều 5. TT-62/2009/TT-BTC)

Huu
08-07-2010, 11:10 AM
Ḿnh là kế toán trong một doanh nghiệp xây dựng có vấn đề thắc mắc mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người: Công ty ḿnh khi xây dựng có sử dụng lao động thuê ngoài bằng h́nh thức khoán gọn với các tổ nhân công.Ví dụ: Giao khoán cho một tổ công nhân (khoảng 15-20 người) giá trị hợp đồng là 200tr trong ṿng 4 tháng, vậy các khoản phát sinh như tiền xe đi đến công trường 300 ngàn một người, tiền bảo hộ lao động 300 ngàn một người, tiền ăn 900 ngàn một tháng mà công ty chi th́ có trừ vào giá trị 200tr trong hợp đồng giao khoán không. Mọi người giúp ḿnh hạch toán nghiệp vụ này nhé. Ḿnh xin hỏi thêm là với những lao động thuê ngoài này th́ tính thuế thu nhập cá nhân như thế nào (Căn cứ theo các văn bản pháp luật nào)
Xin chân thành cảm ơn!
Trong xây dựng vấn đề này hay xảy ra Bạn phải nắm được giữa chứng từ thực tế và sử lư chứng từ để làm chứng từ kế toán. Theo nguyên tắc đă là hợp đồng dù đối tác là một tổ chức hay một cá nhân th́ đối tác phải xuất hóa đơn cho bạn (nếu là cá nhân họ sẽ lên thuế mua hóa đơn đưa cho bạn) nên mọi vấn đề khác bạn không c̣n quan tâm. Như thế bạn tốn thêm khoản tiền thuế 5% giá trị hợp đồng để mua hóa đơn. C̣n nếu bạn muốn sử lư hợp đồng giao khoán thành chứng từ kế toán mà không cần hóa đơn và nộp thuế TNCN th́ bạn cho ḿnh địa chỉ mail để ḿnh hướng dẫn cho bạn cụ thể hơn.

Nguyen_Chi_Tam
08-07-2010, 01:37 PM
Trong xây dựng vấn đề này hay xảy ra Bạn phải nắm được giữa chứng từ thực tế và sử lư chứng từ để làm chứng từ kế toán. Theo nguyên tắc đă là hợp đồng dù đối tác là một tổ chức hay một cá nhân th́ đối tác phải xuất hóa đơn cho bạn (nếu là cá nhân họ sẽ lên thuế mua hóa đơn đưa cho bạn) nên mọi vấn đề khác bạn không c̣n quan tâm. Như thế bạn tốn thêm khoản tiền thuế 5% giá trị hợp đồng để mua hóa đơn. C̣n nếu bạn muốn sử lư hợp đồng giao khoán thành chứng từ kế toán mà không cần hóa đơn và nộp thuế TNCN th́ bạn cho ḿnh địa chỉ mail để ḿnh hướng dẫn cho bạn cụ thể hơn.
Chào Bạn Hữu

Theo như bạn nói có cách xử lư hợp đồng giao khoán thành chứng từ kế toán mà không cần hóa đơn và nộp thuế TNCN. Vậy sao bạn không nêu ở đây luôn để chúng ḿnh trao đổi luôn
Chi Tam

Huu
08-07-2010, 05:31 PM
Chào bạn
C̣n phần tiền công của lao động thuê ngoài ( Phải có HĐLĐ từ 3 tháng - 6 tháng), th́ tính thuế TNCN như sau : th́ trừ 10% ( Tại đều 5. TT-62/2009/TT-BTC)
Phần này bạn nhầm rồi.
Tôi trích dẫn tại điều 5. TT-62/2009 "Trường hợp tổ chức, cá nhân thuê lao động theo thời vụ từ trên 03 tháng đến dưới 12 tháng và có hợp đồng lao động th́ không áp dụng khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% theo từng lần chi trả thu nhập hoặc tổng thu nhập mà thực hiện tạm khấu trừ thuế theo Biểu lũy tiến từng phần tính trên thu nhập tháng".
Chào bạn Chi Tam. Có những thông tin đưa lên diễn đàn không hay bạn à. Nhưng với phần đính chính tại điều 5. TT-62/2009 ở trên tôi nghĩ bạn sẽ hiểu được vấn đề và tự sử lư được. Nếu bạn có vấn đề ǵ bạn cho tôi địa chỉ mail để tôi hướng dẫn cho bạn rơ hơn.

Nguyen_Chi_Tam
09-07-2010, 11:01 AM
Chào bạn
ok

phamchicong
12-08-2010, 02:31 PM
Trong xây dựng vấn đề này hay xảy ra Bạn phải nắm được giữa chứng từ thực tế và sử lư chứng từ để làm chứng từ kế toán. Theo nguyên tắc đă là hợp đồng dù đối tác là một tổ chức hay một cá nhân th́ đối tác phải xuất hóa đơn cho bạn (nếu là cá nhân họ sẽ lên thuế mua hóa đơn đưa cho bạn) nên mọi vấn đề khác bạn không c̣n quan tâm. Như thế bạn tốn thêm khoản tiền thuế 5% giá trị hợp đồng để mua hóa đơn. C̣n nếu bạn muốn sử lư hợp đồng giao khoán thành chứng từ kế toán mà không cần hóa đơn và nộp thuế TNCN th́ bạn cho ḿnh địa chỉ mail để ḿnh hướng dẫn cho bạn cụ thể hơn.
Ḿnh đang rất cần tư vấn về vấn đề này, cho ḿnh mail nhé nhé để tiện trao đổi

marcovua
23-08-2010, 02:38 PM
rất hay khi có cách xử lư không cần khấu trừ 10%.nếu được th́ mail cho ḿnh nữa nhé nttkd1@yahoo.com.vn

kaka1611
25-08-2010, 10:10 PM
Ḿnh đă nhắn tin cho bạn nhưng không thấy bạn trả lời. Ḿnh đang vướng mắc về vấn đề này. Rất mong được bạn giúp đỡ. Mail của minh: mutrangsa@yahoo.com. Ḿnh đang rất cần...

hockt83
31-08-2010, 09:35 PM
[QUOTE=Huu;221] : Chào bạn HUU ḿnh là kế toán mới vào nghề nên nghiệp vụ và thủ tục pháp lư c̣n hơi kém . Với vấn đề trên như bạn nói th́ bạn có thể hướng dẫn ḿnh được không ? cám ơn nhiều. ( Hockt83@yahoo.com )

hatdecuoi
02-09-2010, 12:52 PM
Trong xây dựng vấn đề này hay xảy ra Bạn phải nắm được giữa chứng từ thực tế và sử lư chứng từ để làm chứng từ kế toán. Theo nguyên tắc đă là hợp đồng dù đối tác là một tổ chức hay một cá nhân th́ đối tác phải xuất hóa đơn cho bạn (nếu là cá nhân họ sẽ lên thuế mua hóa đơn đưa cho bạn) nên mọi vấn đề khác bạn không c̣n quan tâm. Như thế bạn tốn thêm khoản tiền thuế 5% giá trị hợp đồng để mua hóa đơn. C̣n nếu bạn muốn sử lư hợp đồng giao khoán thành chứng từ kế toán mà không cần hóa đơn và nộp thuế TNCN th́ bạn cho ḿnh địa chỉ mail để ḿnh hướng dẫn cho bạn cụ thể hơn.

Chào Hữu, ḿnh làm trong DN XD cũng vướng mắc rât nhiều về vấn đề nhân công mà chưa có cách tháo gỡ, bạn có những phương án tối ưu ǵ th́ giúp ḿnh với nhé. Mail của ḿnh là linhgiang51@gmail.com.
Cảm ơn bạn nhiều nhé, hy vọng sẽ được học hỏi nhiều từ bạn.

dangqtuan
04-10-2010, 09:55 AM
Trong xây dựng vấn đề này hay xảy ra Bạn phải nắm được giữa chứng từ thực tế và sử lư chứng từ để làm chứng từ kế toán. Theo nguyên tắc đă là hợp đồng dù đối tác là một tổ chức hay một cá nhân th́ đối tác phải xuất hóa đơn cho bạn (nếu là cá nhân họ sẽ lên thuế mua hóa đơn đưa cho bạn) nên mọi vấn đề khác bạn không c̣n quan tâm. Như thế bạn tốn thêm khoản tiền thuế 5% giá trị hợp đồng để mua hóa đơn. C̣n nếu bạn muốn sử lư hợp đồng giao khoán thành chứng từ kế toán mà không cần hóa đơn và nộp thuế TNCN th́ bạn cho ḿnh địa chỉ mail để ḿnh hướng dẫn cho bạn cụ thể hơn.
Chào bạn Huu, ḿnh cũng đang phải thuê ngoài nhân công theo h́nh thức khoán trọn gói, bạn có cách xử lư chứng từ khoán gọn mà không cần lấy hóa đơn th́ hướng dẫn cho ḿnh với nhé. Mail của ḿnh: tuandangq@gmail.com. Cảm ơn bạn nhiều.

Socola
06-10-2010, 07:11 PM
Trong xây dựng vấn đề này hay xảy ra Bạn phải nắm được giữa chứng từ thực tế và sử lư chứng từ để làm chứng từ kế toán. Theo nguyên tắc đă là hợp đồng dù đối tác là một tổ chức hay một cá nhân th́ đối tác phải xuất hóa đơn cho bạn (nếu là cá nhân họ sẽ lên thuế mua hóa đơn đưa cho bạn) nên mọi vấn đề khác bạn không c̣n quan tâm. Như thế bạn tốn thêm khoản tiền thuế 5% giá trị hợp đồng để mua hóa đơn. C̣n nếu bạn muốn sử lư hợp đồng giao khoán thành chứng từ kế toán mà không cần hóa đơn và nộp thuế TNCN th́ bạn cho ḿnh địa chỉ mail để ḿnh hướng dẫn cho bạn cụ thể hơn.

Chào bạn Huu!
Ḿnh cũng đang rất quan tâm đến vấn đề này, mong bạn trao đổi với ḿnh qua email: ngocyendd@gmail.com nhé! Cảm ơn bạn.

leminhvidico
23-10-2010, 11:57 AM
Ḿnh mới tham gia diễn đàn v́ đang vướng vấn đề các ban đang thảo luận. Rất may có bạn Hữu biết về vấn đề này. Mong bạn hướng dẫn giúp ḿnh xử lư hợp đồng giao khoán thành chứng từ kế toán mà không cần hóa đơn và nộp thuế TNCN. mail của ḿnh là: leminhvidico@gmail.com. Xin cám ơn rất nhiều.

Hoang Duong
04-11-2010, 05:29 PM
Theo ḿnh nghĩ, đây là diễn đàn trao đổi nghiệp vụ rất hay, sao các bạn không Post các kinh nghiệm đó lên đây để cùng thảo luận. Một phần làm cho diễn đàn phong phú và sôi động, một phần làm cho Admin vui chứ nhỉ?

hocpham
16-11-2010, 09:13 AM
Phần này bạn nhầm rồi.
Tôi trích dẫn tại điều 5. TT-62/2009 "Trường hợp tổ chức, cá nhân thuê lao động theo thời vụ từ trên 03 tháng đến dưới 12 tháng và có hợp đồng lao động th́ không áp dụng khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% theo từng lần chi trả thu nhập hoặc tổng thu nhập mà thực hiện tạm khấu trừ thuế theo Biểu lũy tiến từng phần tính trên thu nhập tháng".
Chào bạn Chi Tam. Có những thông tin đưa lên diễn đàn không hay bạn à. Nhưng với phần đính chính tại điều 5. TT-62/2009 ở trên tôi nghĩ bạn sẽ hiểu được vấn đề và tự sử lư được. Nếu bạn có vấn đề ǵ bạn cho tôi địa chỉ mail để tôi hướng dẫn cho bạn rơ hơn.
Chào bạn Huu ḿnh cũng đang vướng mắc về vấn đề này. email của ḿnh đây: phamhoc0310@gmail.com bạn hướng dẫn giúp ḿnh nhé

Hoang Duong
16-11-2010, 03:44 PM
Các bạn trả lời trên này đi, sao cứ trong mail thôi vậy. Chia sẽ đi các bạn.

BIMOM
30-11-2010, 05:37 PM
Ḿnh là kế toán trong một doanh nghiệp xây dựng có vấn đề thắc mắc mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người: Công ty ḿnh khi xây dựng có sử dụng lao động thuê ngoài bằng h́nh thức khoán gọn với các tổ nhân công.Ví dụ: Giao khoán cho một tổ công nhân (khoảng 15-20 người) giá trị hợp đồng là 200tr trong ṿng 4 tháng, vậy các khoản phát sinh như tiền xe đi đến công trường 300 ngàn một người, tiền bảo hộ lao động 300 ngàn một người, tiền ăn 900 ngàn một tháng mà công ty chi th́ có trừ vào giá trị 200tr trong hợp đồng giao khoán không. Mọi người giúp ḿnh hạch toán nghiệp vụ này nhé. Ḿnh xin hỏi thêm là với những lao động thuê ngoài này th́ tính thuế thu nhập cá nhân như thế nào (Căn cứ theo các văn bản pháp luật nào)
Xin chân thành cảm ơn!

Ḿnh cũng mới làm trong lĩnh vực xây dựng nên với bài của cậu ḿnh đang tạm làm với HĐ không trọn gói như sau không biết có ổn không nữa, mọi người cùng cho ư kiến nhé!
1. Kư 1 thỏa ước lao động tập thể với ông đội trưởng khi giao khoán cho tổ đội (VD:giá trị 200tr). Tất cả từ ông đội trưởng đến từng công nhân đề phải chụp ảnh và có CMT công chứng (khó nhưng buộc phải làm)
2.Làm phiếu báo nhân sự theo CMT cho từng người trong tổ đội đó
3.Bảng chấm công cho từng người trong tổ đội theo khối lượng hoàn thành
4.Bảng nghiệm thu khối lượng hoàn thành nội bộ với ông tổ trưởng
5. Bảng tổng hợp tính lương nhân công theo từng tổ
6. Làm bản cam kết theo mẫu 23 của thông tư 62 để tạm thời chưa phải nộp 10% thuế TNCN nếu tổng tiền lương bao gồm cả bảo hộ lao động và tiền ăn <4tr/tháng.
C̣n nếu trên 4tr/tháng th́ phải nộp thuế TNCN theo biểu thuế đă quy định, không cần cam kết ǵ nữa
7. Khi kê khai, quyết toán thuế TNCN th́ số lượng và tiên công của những công nhân đó được tổng hợp ở mục A phần II của tờ khai khấu trừ thuế TNCN

BIMOM
30-11-2010, 06:04 PM
Theo ḿnh th́ bạn phải xem kỹ hợp đồng giao khoán, nếu trong hợp đồng đă quy định giao trọn gói th́ các chi phí phát sinh như bạn nói sẽ không được hạch toán vào chi phí hợp lư của công tŕnh, c̣n nếu trong hợp đồng quy định ngoài 200tr tiền giao khoán cty phải trả các chi phí phát sinh như tiền xe, tiền bảo hộ lao động th́ những chi phí này được tập hợp và tính vào chi phí hợp lư của công tŕnh.
Với những lao động thuê ngoài này bạn vẫn phải tính thuế TNCN theo cách khấu trừ tại cty bạn 10% (trong thông tư thuế TNCN nêu rất rơ mà)

Các bạn góp ư tiếp nhé!
- Hạnh toán th́ tiền lương nhân công sẽ phải theo số công đối chiếu với dự toán và quyết toán với chủ đầu tư vẫn cho qua TK622. chênh lệch tăng th́ phần vượt đó cho qua TK627.
Tiền ăn của công nhân th́ giám đốc ḿnh có quyết định, ḿnh dựa vào đó làm DNTT và bảng kê chi phí đó cho người nhận kư hoặc cho bà nấu cơm trực tiếp đi chợ kư cái này th́ cho qua TK627 (300 ngh́n không vượt mức quy định nên sẽ không phải gạt ǵ khi làm quyết toán thuế TNDN c̣n nếu là 900 th́ sẽ phải gạt 900-730(lương tối thiểu từ 1/5/2010)=170 ngh́n
Tiền bảo hộ lao động cũng vậy 300/người/năm th́ quá được v́ mức khống chế là 1tr nhưng phải có hóa đơn, c̣n ḿnh th́ để tiết kiệm đă không lấy hóa đơn bây giờ chữa cháy tạm bằng cách nhờ sếp kư quyết định, rồi duyệt chi vào bảng kê phát trang phục tương đương tiền mọi người đă kư nhận. Nhưng chắc kiểu chữa cháy đó sẽ bị các bác thuế đến gạt ra mất, vẫn biết vậy nhưng v́ trót chi rồi nên đành vậy.

Có cách nào hay hơn làm hợp lư hơn các bạn chia sẻ để ḿnh học tập với

baolong_qb
22-12-2010, 09:18 AM
Chao ban Huu

Ḿnh mới tham gia diễn đàn v́ đang vướng vấn đề các ban đang thảo luận. Rất may có bạn Hữu biết về vấn đề này. Mong bạn hướng dẫn giúp ḿnh xử lư hợp đồng giao khoán thành chứng từ kế toán mà không cần hóa đơn và nộp thuế TNCN. mail của ḿnh là: leminhvidico@gmail.com. Xin cám ơn rất nhiều.

baolong_qb
22-12-2010, 09:19 AM
Chao ban Huu

Ḿnh mới tham gia diễn đàn v́ đang vướng vấn đề các ban đang thảo luận. Rất may có bạn Hữu biết về vấn đề này. Mong bạn hướng dẫn giúp ḿnh xử lư hợp đồng giao khoán thành chứng từ kế toán mà không cần hóa đơn và nộp thuế TNCN. mail của ḿnh là: ngocanh78qb@gmail.com. Xin cám ơn rất nhiều.

baolong_qb
22-12-2010, 09:20 AM
nhờ bạn gửi cho ḿnh hướng dẫn với. ḿnh mới đi làm v́ vụ này nếu không làm được chắc bị đuổi việc quá hu hu hu, cảm ơn bạn nhiều ḿnh hậu tạ sau nhé
di động của minh: 0905357688

BIMOM
23-12-2010, 03:48 PM
Không thấy Huu chia sẻ cho mọi người trực tiếp trên diễn đàn

vovinhhvh
28-12-2010, 03:49 PM
Phần này bạn nhầm rồi.
Tôi trích dẫn tại điều 5. TT-62/2009 "Trường hợp tổ chức, cá nhân thuê lao động theo thời vụ từ trên 03 tháng đến dưới 12 tháng và có hợp đồng lao động th́ không áp dụng khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% theo từng lần chi trả thu nhập hoặc tổng thu nhập mà thực hiện tạm khấu trừ thuế theo Biểu lũy tiến từng phần tính trên thu nhập tháng".
Chào bạn Chi Tam. Có những thông tin đưa lên diễn đàn không hay bạn à. Nhưng với phần đính chính tại điều 5. TT-62/2009 ở trên tôi nghĩ bạn sẽ hiểu được vấn đề và tự sử lư được. Nếu bạn có vấn đề ǵ bạn cho tôi địa chỉ mail để tôi hướng dẫn cho bạn rơ hơn.

Chao ban
ban co the goi cho minh theo dia chi vovinhhvh@gmail.com

Nguyễn Tiến Hùng
10-02-2011, 05:17 PM
Trong xây dựng vấn đề này hay xảy ra Bạn phải nắm được giữa chứng từ thực tế và sử lư chứng từ để làm chứng từ kế toán. Theo nguyên tắc đă là hợp đồng dù đối tác là một tổ chức hay một cá nhân th́ đối tác phải xuất hóa đơn cho bạn (nếu là cá nhân họ sẽ lên thuế mua hóa đơn đưa cho bạn) nên mọi vấn đề khác bạn không c̣n quan tâm. Như thế bạn tốn thêm khoản tiền thuế 5% giá trị hợp đồng để mua hóa đơn. C̣n nếu bạn muốn sử lư hợp đồng giao khoán thành chứng từ kế toán mà không cần hóa đơn và nộp thuế TNCN th́ bạn cho ḿnh địa chỉ mail để ḿnh hướng dẫn cho bạn cụ thể hơn.

Chào bạn! Ḿnh cũng đang phải thuê ngoài nhân công theo h́nh thức khoán trọn gói, bạn có cách hợp đồng khoán gọn mà không cần lấy hóa đơn và nộp thuế TNCN th́ hướng dẫn cho ḿnh với nhé. Mail của ḿnh là hungkct@ymail.com.
Cảm ơn bạn nhiều!

Thaohp5185
28-02-2011, 12:40 PM
Ḿnh muốn được tư vấn về vấn đề này.có thể mail cho ḿnh được ko?v́ ḿnh cũng đang làm cho 1 công ty xây dựng.Mial của ḿnh: thaohp5185@gmail.com.Xin chân thành cảm ơn

theanh1983
11-03-2011, 04:17 PM
bạn hướng dẫn ḿnh với, ḿnh đang làm kế toán đơn vị XDCB và đang rất cần vấn đề này. cùng trao đổi để t́m phương án tối ưu; địa chỉ email: theanh.dongtam@gmail.com

dementlt
14-07-2011, 02:39 PM
Chào bạn Hữu ḿnh cũng đang rất quan tâm về hạch toán nhân công thuê ngoài bạn có thể trao đổi qua mail cho ḿnh được không? bạn gửi về địa chỉ mail: thaohp5185@gmail.com. cảm ơn bạn

bichtam
23-08-2011, 11:57 AM
chào bạn ban có thể gửi cho minh xem được không ḿnh cũng rất cần mail của minh la: banmaingocbich_90@yahoo.com.vn. cám ơn ban nhiều nha.
công ty ḿnh cũng là công ty xây dựng minh đang rất đau đầu v́ vấn đề sổ sách nhân công ne

ngotanson
30-09-2011, 11:06 AM
vấn đề này ḿnh đang rất cần, mong bạn hăy giúp ḿnh. địa chỉ mail của ḿnh là: Ntsonkt@gmail.com. Rất mong nhận được thư của bạn!

Bich Hai
05-11-2011, 02:42 PM
Phần này bạn nhầm rồi.
Tôi trích dẫn tại điều 5. TT-62/2009 "Trường hợp tổ chức, cá nhân thuê lao động theo thời vụ từ trên 03 tháng đến dưới 12 tháng và có hợp đồng lao động th́ không áp dụng khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% theo từng lần chi trả thu nhập hoặc tổng thu nhập mà thực hiện tạm khấu trừ thuế theo Biểu lũy tiến từng phần tính trên thu nhập tháng".
Chào bạn Chi Tam. Có những thông tin đưa lên diễn đàn không hay bạn à. Nhưng với phần đính chính tại điều 5. TT-62/2009 ở trên tôi nghĩ bạn sẽ hiểu được vấn đề và tự sử lư được. Nếu bạn có vấn đề ǵ bạn cho tôi địa chỉ mail để tôi hướng dẫn cho bạn rơ hơn.

Ḿnh rất quan tâm đến vấn đề này mà chưa biết cách làm, quy tŕnh làm như thế nào để hợp lư, hợp lệ. Bạn hướng dẫn giúp ḿnh với, email của ḿnh: giahungco.92@gmail.com

Bich Hai
05-11-2011, 02:48 PM
Phần này bạn nhầm rồi.
Tôi trích dẫn tại điều 5. TT-62/2009 "Trường hợp tổ chức, cá nhân thuê lao động theo thời vụ từ trên 03 tháng đến dưới 12 tháng và có hợp đồng lao động th́ không áp dụng khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% theo từng lần chi trả thu nhập hoặc tổng thu nhập mà thực hiện tạm khấu trừ thuế theo Biểu lũy tiến từng phần tính trên thu nhập tháng".
Chào bạn Chi Tam. Có những thông tin đưa lên diễn đàn không hay bạn à. Nhưng với phần đính chính tại điều 5. TT-62/2009 ở trên tôi nghĩ bạn sẽ hiểu được vấn đề và tự sử lư được. Nếu bạn có vấn đề ǵ bạn cho tôi địa chỉ mail để tôi hướng dẫn cho bạn rơ hơn.
Nhân tiện chủ đề này các bạn cho ḿnh hỏi, Công ty ḿnh làm về xây dựng, nhân viên văn pḥng chỉ có 05 người có hồ sơ lao động, c̣n lại nhân công ở công trường có lúc đến 70 người, thường chỉ thuê từ 1 đến 12 tháng nên không có hồ sơ, vậy ḿnh phải làm những ǵ để hợp lư tiền công trả cho nhân công công trường làm chứng từ kế toán? và thuế thu nhập cá nhân phải tính thế nào? có phải đăng kư MST cho các công nhân đó ko? làm thế nào để không phải nộp thuế thu nhập cá nhân v́ lương chỉ khoảng 4 triệu thôi?Các bạn giúp ḿnh với

BIMOM
23-11-2011, 06:14 PM
Nhân tiện chủ đề này các bạn cho ḿnh hỏi, Công ty ḿnh làm về xây dựng, nhân viên văn pḥng chỉ có 05 người có hồ sơ lao động, c̣n lại nhân công ở công trường có lúc đến 70 người, thường chỉ thuê từ 1 đến 12 tháng nên không có hồ sơ, vậy ḿnh phải làm những ǵ để hợp lư tiền công trả cho nhân công công trường làm chứng từ kế toán? và thuế thu nhập cá nhân phải tính thế nào? có phải đăng kư MST cho các công nhân đó ko? làm thế nào để không phải nộp thuế thu nhập cá nhân v́ lương chỉ khoảng 4 triệu thôi?Các bạn giúp ḿnh với

Có thể đây là câu trả lời mà mọi người cần http://www.ezsoft.vn/forum/showthread.php?t=2316&p=7164#post7164

phuongquy
07-04-2012, 10:13 AM
chào bạn Huu ḿnh là thành viên mới tham gia diễn đàn, đang rất cần cách xử lư thuế TNCN của nhân công khoán gọn công tŕnh. Mong bạn chia sẻ kinh nghiệm mail của ḿnh: phuongquydb@gmail.com .

BIMOM
09-04-2012, 10:15 AM
Ḿnh đă gửi đến hầu hết các bạn để lại email trong bài này nhưng ḿnh nghĩ rằng các bạn chưa nhận được một câu trả lời nào từ đề nghị của bạn Huu. Vậy để các bạn chủ động hơn và không mất công ngóng chờ xin đưa ra đây bộ chứng từ hoàn thiện cho CP nhân công thuê ngoài theo thời vụ không có hợp đồng:
1. Hồ sơ nhân công: Chứng minh thư (có công chứng), Danh sách nhân công theo tổ, Đề xuất tổ trưởng, Ủy quyền cho tổ trưởng (lĩnh thay lương công nhân), Danh sách cam kết thực hiện an toàn- VS lao động
2. Hồ sơ thanh toán lương nhân công: Biên bản nghiệm thu khối lượng; Bảng chấm công của từng người theo giờ để chia CP theo nội dung công việc, c̣n không sẽ chấm công chung tính theo công và chia sẵn nội dung công việc theo tổ (chính th́ đưa vào tài khoản 622; phụ, chờ việc và dọn dẹp th́ đưa vào TK627). Bảng tổng hợp thanh toán lương, Bản cam kết theo Mẫu số: 23/CK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 28 /2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính), bảng thanh toán lương khoán cho từng tổ chia theo BCC và tạm thời chưa khấu trừ 10% thuế TNCN với những CMT đă có MST cá nhân và 20% thuế TNCN với CMT chưa có MST.
3. Cuối quư và cuối năm tổng hợp đưa vào chỉ tiêu 26 của tờ khai 02/KK-TNCN và 05/KK-TNCN. Toàn bộ danh sách nhân công làm việc trong các tổ trong 1 năm tổng hợp lên bảng kê 05B/BK-TNCN theo thông tư số 28 /2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

BIMOM
09-04-2012, 11:47 AM
Chào các bạn! Xin chia sẻ với các bạn bộ chứng từ chi phí nhân công tạm thời chưa khấu trừ 10% thuế TNCN
1. Hồ sơ nhân công: Cần có đầy đủ chữ kỹ của từng người tại các phần khai, đề xuất và ủy quyền
1.1. Chứng minh thư (có công chứng) và MST cá nhân
1.2. Phiếu báo nhân sự (giấy khám sức khỏe)
1.3. Danh sách nhân công theo từng tổ (tổ sắt, nề, công nhật...)
1.4. Biên bản đề xuất tổ trưởng của từng tổ
1.5. Giấy ủy quyền về việc giao cho tổ trưởng lĩnh lương thay có chữ kư từng công nhân
1.6. Danh sách cam kết thực hiện an toàn - vệ sinh lao động
1.7. Bản cam kết theo mẫu số 23/CK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 28 /2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính) với những cá nhân có yêu cầu tạm không khấu trừ 10% thuế TNCN vào lương
2. Hồ sơ thanh toán lương nhân công hàng tháng:
2.1. Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành của từng tổ (chi tiết từng công tác)
2.2. Bảng thanh toán lương theo tổ với số công và lương khoán từng công nhân theo khối lượng hoàn thành (tạm chưa khấu trừ 10% thuế TNCN theo cam kết)
2.3. Bảng tổng hợp thanh toán lương theo từng công tác
2.4. Hạch toán lương nhân công theo bảng tổng hợp (VD: lắp dựng cốt thép hạch toán vào TK622, dọn dẹp mặt bằng hạch toán vào TK627...), lập phiếu chi và thanh toán lương nhân công
3. Quyết toán nhân công quư và năm theo Thông tư số 28 /2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính
3.1. Quyết toán Tổng hợp số tiền theo hồ sơ nhân công từng cá nhân phục vụ cho lập bảng kê 05B/BK-TNCN
3.2. Tổng hợp số tiền quyết toán để đưa vào chỉ tiêu [26] trong Tờ khai mẫu số 02/KK-TNCN và 05/KK-TNCN

mai giang
14-07-2012, 10:38 AM
Chào bạn BIMOM!
Hăy tư vấn giúp ḿnh với. Ḿnh đă làm báo cáo TC của 2010.2011 rồi, nhưng giờ mới in sổ sách. Đến cái đoạn nhân công này th́ mặc rồi. Thực chất đă nộp QT Thuế TNCN rồi, cũng tính tiền lương mỗi năm cho mỗi người rồi. Nhưng mà thực chất là bịa trển cơ sử dụ toán thôi. Giời ḿnh cần hoàn thiện hợp lệ nó th́ làm thế nào đây? CMT công chứng th́ chắc k có nữa rùi, chỉ có chứng m phô tô thôi bạn ạ. mà có người cg bị mất k thấy đâu nữa ... Jups ḿnh với. Mail của ḿnh là: maigiang_k@yahoo.com. Cảm ơn bạn rất nhiều.

ezsoft_dao2014
28-02-2014, 10:53 PM
Các thủ tục th́ đă rơ rồi, nhưng ḿnh xin hỏi là:
1. Thuê ngoài có kư HĐLĐ trên 3 dưới 12 tháng này th́ cuối năm ḿnh vẫn phải quyết toán thuế TNCN cho từng người có giống như cán bộ công nhân viên có HĐLĐ dài hạn trong công ty không???
2. Khi hạch toán chi phí nhân công của công nhân dài hạn là: Nọ TK622/Có TK334; nhưng thuê ngoài th́ có hạch toán thế không hay là hạch toán thẳng là: Nợ TK622/Có TK111???
3. Có cam kết C23 th́ không khấu trừ 10 %, vậy có ǵ khác không so với những người kư HĐLĐ dài hạn trong công ty???
4. Nếu như Cty tôi có công tŕnh dài hạn thi công 3-5 năm, mà chỉ thuê ngoài 1 đội XD đó khoảng 50ng thi công CT đó cũng theo thời gian từ 3-5 năm nhưng cũng chỉ kư HĐLĐ >3 và <12 thôi th́ có được không???
Vậy xin cả nhà cùng cho em ư kiến và b́nh luận về vấn đề này. Xin bác nào biết văn bản pháp luật nào quy định th́ chỉ giúp.
Xin cảm ơn các bạn.

BIMOM
03-03-2014, 04:09 PM
Các thủ tục th́ đă rơ rồi, nhưng ḿnh xin hỏi là:
1. Thuê ngoài có kư HĐLĐ trên 3 dưới 12 tháng này th́ cuối năm ḿnh vẫn phải quyết toán thuế TNCN cho từng người có giống như cán bộ công nhân viên có HĐLĐ dài hạn trong công ty không???
2. Khi hạch toán chi phí nhân công của công nhân dài hạn là: Nọ TK622/Có TK334; nhưng thuê ngoài th́ có hạch toán thế không hay là hạch toán thẳng là: Nợ TK622/Có TK111???
3. Có cam kết C23 th́ không khấu trừ 10 %, vậy có ǵ khác không so với những người kư HĐLĐ dài hạn trong công ty???
4. Nếu như Cty tôi có công tŕnh dài hạn thi công 3-5 năm, mà chỉ thuê ngoài 1 đội XD đó khoảng 50ng thi công CT đó cũng theo thời gian từ 3-5 năm nhưng cũng chỉ kư HĐLĐ >3 và <12 thôi th́ có được không???
Vậy xin cả nhà cùng cho em ư kiến và b́nh luận về vấn đề này. Xin bác nào biết văn bản pháp luật nào quy định th́ chỉ giúp.
Xin cảm ơn các bạn.

Trả lời câu hỏi của bạn http://www.ezsoft.vn/forum/showthread.php?t=28514&p=45467#post45467