PDA

View Full Version : Mẫu Uỷ nhiệm chi của các ngân hàngphamchicong
06-11-2010, 11:20 AM
Mở đầu của chuyên mục này mạn phép post lên UNC của BIDV, mong nhận được sự đóng góp.
563
Nếu ai có nhu cầu hoặc có mẫu th́ post ảnh lên ḿnh thiết kế. Hoặc post cho ḿnh file UNC của ngân hàng để ḿnh thiết kế (nghe nói có khoảng 50 ngân hàng th́ phải)
Để sử dụng th́ chỉ cần download file đính kèm về giải nén và copy vào thư mục Report của phần mềm sau đó vào hệ thống/Khai báo tham số chứng từ/NHBN
Tiêu đê tiếng vịêt thêm: ;BIDV2
Tiêu đề tiếng anh thêm: ;BIDV2
Mẫu chứng từ in thêm: ;BIDV2
Số hiệu thêm: ;SKEY
Save vào là OK

thuocdang
06-11-2010, 03:32 PM
Chào Phạm Chí Công!

Ḿnh xin góp vui một tư nhé. Đây là mẫu ủy nhiệm chi của ngân hàng Sacombank.
http://i219.photobucket.com/albums/cc320/tamnv/SCB.jpg
Ai có nhu cầu th́ làm như sau:


Download file SCB.zip về máy
Giải nén sẽ được file SCB.mrt
Copy file SCB.mrt vào thư mục ReportFiles trong chương tŕnh
Chạy PMKT 3TSOFT (bản đă được cập nhật ngày 04/11/2010)
Chọn menu "Hệ thống", chọn "Khai báo tham số chứng từ"
T́m tới ḍng có mă là "CTBN", có tên là "Báo nợ" th́ bấm F3
Chương tŕnh hiện ra cửa sổ, tại cửa sổ này, bạn sửa thông tin phần "In chứng từ" như sau:

Tiêu đề tiếng Việt thêm: ;Sacombank
Tiêu đề tiếng Anh thêm: ;Sacombank
Mẫu chứng từ in thêm: ;SCB
Số hiệu thêm: ;SKEY
Bấm Ctrl+F3 để lưu lại
Chạy lại chương tŕnh và kiểm tra

Chúc các bạn thành công!

hoangtucoixuong
13-11-2010, 02:21 AM
Mẫu ủy nhiệm chi Ngân hàng TechComBank:
http://i219.photobucket.com/albums/cc320/tamnv/PaymentOrder/TCB_BMP.jpg
Hướng dẫn:

Download file TCB.zip về máy
Giải nén sẽ được file TCB.mrt
Copy file SCB.mrt vào thư mục ReportFiles trong chương tŕnh
Chạy PMKT 3TSOFT (bản đă được cập nhật ngày 04/11/2010)
Chọn menu "Hệ thống", chọn "Khai báo tham số chứng từ"
T́m tới ḍng có mă là "CTBN", có tên là "Báo nợ" th́ bấm F3
Chương tŕnh hiện ra cửa sổ, tại cửa sổ này, bạn sửa thông tin phần "In chứng từ" như sau:

Tiêu đề tiếng Việt thêm: ;Techcombank
Tiêu đề tiếng Anh thêm: ;Techcombank
Mẫu chứng từ in thêm: ;TCB
Số hiệu thêm: ;SKEY
Bấm Ctrl+F3 để lưu lại
Chạy lại chương tŕnh và kiểm tra

Chúc các bạn thành công!

hoangtucoixuong
13-11-2010, 03:22 AM
Mẫu ủy nhiệm chi Ngân hàng ACB:
http://i219.photobucket.com/albums/cc320/tamnv/PaymentOrder/ACB_BMP.jpg
Hướng dẫn:

Download file ACB.zip về máy
Giải nén sẽ được file ACB.mrt
Copy file SCB.mrt vào thư mục ReportFiles trong chương tŕnh
Chạy PMKT 3TSOFT (bản đă được cập nhật ngày 04/11/2010)
Chọn menu "Hệ thống", chọn "Khai báo tham số chứng từ"
T́m tới ḍng có mă là "CTBN", có tên là "Báo nợ" th́ bấm F3
Chương tŕnh hiện ra cửa sổ, tại cửa sổ này, bạn sửa thông tin phần "In chứng từ" như sau:

Tiêu đề tiếng Việt thêm: ;ACB
Tiêu đề tiếng Anh thêm: ;ACB
Mẫu chứng từ in thêm: ;ACB
Số hiệu thêm: ;SKEY
Bấm Ctrl+F3 để lưu lại
Chạy lại chương tŕnh và kiểm tra

Chúc các bạn thành công!

hoangtucoixuong
13-11-2010, 03:24 AM
Mẫu ủy nhiệm chi Ngân hàng GPBank:
http://i219.photobucket.com/albums/cc320/tamnv/PaymentOrder/GPB_BMP.jpg
Hướng dẫn:

Download file GPB.zip về máy
Giải nén sẽ được file GPB.mrt
Copy file SCB.mrt vào thư mục ReportFiles trong chương tŕnh
Chạy PMKT 3TSOFT (bản đă được cập nhật ngày 04/11/2010)
Chọn menu "Hệ thống", chọn "Khai báo tham số chứng từ"
T́m tới ḍng có mă là "CTBN", có tên là "Báo nợ" th́ bấm F3
Chương tŕnh hiện ra cửa sổ, tại cửa sổ này, bạn sửa thông tin phần "In chứng từ" như sau:

Tiêu đề tiếng Việt thêm: ;GPBank
Tiêu đề tiếng Anh thêm: ;GPBank
Mẫu chứng từ in thêm: ;GPB
Số hiệu thêm: ;SKEY
Bấm Ctrl+F3 để lưu lại
Chạy lại chương tŕnh và kiểm tra

Chúc các bạn thành công!

hoangtucoixuong
13-11-2010, 03:25 AM
Mẫu ủy nhiệm chi Ngân hàng MaritimeBank:
http://i219.photobucket.com/albums/cc320/tamnv/PaymentOrder/MBB_BMP.jpg
Hướng dẫn:

Download file MBB.zip về máy
Giải nén sẽ được file MBB.mrt
Copy file SCB.mrt vào thư mục ReportFiles trong chương tŕnh
Chạy PMKT 3TSOFT (bản đă được cập nhật ngày 04/11/2010)
Chọn menu "Hệ thống", chọn "Khai báo tham số chứng từ"
T́m tới ḍng có mă là "CTBN", có tên là "Báo nợ" th́ bấm F3
Chương tŕnh hiện ra cửa sổ, tại cửa sổ này, bạn sửa thông tin phần "In chứng từ" như sau:

Tiêu đề tiếng Việt thêm: ;MaritimeBank
Tiêu đề tiếng Anh thêm: ;MaritimeBank
Mẫu chứng từ in thêm: ;MBB
Số hiệu thêm: ;SKEY
Bấm Ctrl+F3 để lưu lại
Chạy lại chương tŕnh và kiểm tra

Chúc các bạn thành công!

hoangtucoixuong
13-11-2010, 03:27 AM
Mẫu ủy nhiệm chi Ngân hàng NHNo&PTNT:
http://i219.photobucket.com/albums/cc320/tamnv/PaymentOrder/NHNN_BMP.jpg
Hướng dẫn:

Download file NHNN.zip về máy
Giải nén sẽ được file NHNN.mrt
Copy file SCB.mrt vào thư mục ReportFiles trong chương tŕnh
Chạy PMKT 3TSOFT (bản đă được cập nhật ngày 04/11/2010)
Chọn menu "Hệ thống", chọn "Khai báo tham số chứng từ"
T́m tới ḍng có mă là "CTBN", có tên là "Báo nợ" th́ bấm F3
Chương tŕnh hiện ra cửa sổ, tại cửa sổ này, bạn sửa thông tin phần "In chứng từ" như sau:

Tiêu đề tiếng Việt thêm: ;NHNo&PTNT
Tiêu đề tiếng Anh thêm: ;NHNo&PTNT
Mẫu chứng từ in thêm: ;NHNN
Số hiệu thêm: ;SKEY
Bấm Ctrl+F3 để lưu lại
Chạy lại chương tŕnh và kiểm tra

Chúc các bạn thành công!

hoangtucoixuong
13-11-2010, 03:28 AM
Mẫu ủy nhiệm chi Ngân hàng SouthernBank:
http://i219.photobucket.com/albums/cc320/tamnv/PaymentOrder/NHPN_BMP.jpg
Hướng dẫn:

Download file NHPN.zip về máy
Giải nén sẽ được file NHPN.mrt
Copy file SCB.mrt vào thư mục ReportFiles trong chương tŕnh
Chạy PMKT 3TSOFT (bản đă được cập nhật ngày 04/11/2010)
Chọn menu "Hệ thống", chọn "Khai báo tham số chứng từ"
T́m tới ḍng có mă là "CTBN", có tên là "Báo nợ" th́ bấm F3
Chương tŕnh hiện ra cửa sổ, tại cửa sổ này, bạn sửa thông tin phần "In chứng từ" như sau:

Tiêu đề tiếng Việt thêm: ;SouthernBank
Tiêu đề tiếng Anh thêm: ;SouthernBank
Mẫu chứng từ in thêm: ;NHPN
Số hiệu thêm: ;SKEY
Bấm Ctrl+F3 để lưu lại
Chạy lại chương tŕnh và kiểm tra

Chúc các bạn thành công!

hoangtucoixuong
13-11-2010, 03:30 AM
Mẫu ủy nhiệm chi Ngân hàng VietComBank:
http://i219.photobucket.com/albums/cc320/tamnv/PaymentOrder/VCB_BMP.jpg
Hướng dẫn:

Download file VCB.zip về máy
Giải nén sẽ được file VCB.mrt
Copy file SCB.mrt vào thư mục ReportFiles trong chương tŕnh
Chạy PMKT 3TSOFT (bản đă được cập nhật ngày 04/11/2010)
Chọn menu "Hệ thống", chọn "Khai báo tham số chứng từ"
T́m tới ḍng có mă là "CTBN", có tên là "Báo nợ" th́ bấm F3
Chương tŕnh hiện ra cửa sổ, tại cửa sổ này, bạn sửa thông tin phần "In chứng từ" như sau:

Tiêu đề tiếng Việt thêm: ;VietComBank
Tiêu đề tiếng Anh thêm: ;VietComBank
Mẫu chứng từ in thêm: ;VCB
Số hiệu thêm: ;SKEY
Bấm Ctrl+F3 để lưu lại
Chạy lại chương tŕnh và kiểm tra

Chúc các bạn thành công!

hoangtucoixuong
13-11-2010, 03:32 AM
Mẫu ủy nhiệm chi Ngân hàng VIB:
http://i219.photobucket.com/albums/cc320/tamnv/PaymentOrder/VIB_BMP.jpg
Hướng dẫn:

Download file VIB.zip về máy
Giải nén sẽ được file VIB.mrt
Copy file SCB.mrt vào thư mục ReportFiles trong chương tŕnh
Chạy PMKT 3TSOFT (bản đă được cập nhật ngày 04/11/2010)
Chọn menu "Hệ thống", chọn "Khai báo tham số chứng từ"
T́m tới ḍng có mă là "CTBN", có tên là "Báo nợ" th́ bấm F3
Chương tŕnh hiện ra cửa sổ, tại cửa sổ này, bạn sửa thông tin phần "In chứng từ" như sau:

Tiêu đề tiếng Việt thêm: ;VIB
Tiêu đề tiếng Anh thêm: ;VIB
Mẫu chứng từ in thêm: ;VIB
Số hiệu thêm: ;SKEY
Bấm Ctrl+F3 để lưu lại
Chạy lại chương tŕnh và kiểm tra

Chúc các bạn thành công!

hoangtucoixuong
13-11-2010, 03:33 AM
Mẫu ủy nhiệm chi Ngân hàng VietInBank:
http://i219.photobucket.com/albums/cc320/tamnv/PaymentOrder/VINB_BMP.jpg
Hướng dẫn:

Download file VINB.zip về máy
Giải nén sẽ được file VINB.mrt
Copy file SCB.mrt vào thư mục ReportFiles trong chương tŕnh
Chạy PMKT 3TSOFT (bản đă được cập nhật ngày 04/11/2010)
Chọn menu "Hệ thống", chọn "Khai báo tham số chứng từ"
T́m tới ḍng có mă là "CTBN", có tên là "Báo nợ" th́ bấm F3
Chương tŕnh hiện ra cửa sổ, tại cửa sổ này, bạn sửa thông tin phần "In chứng từ" như sau:

Tiêu đề tiếng Việt thêm: ;VietInBank
Tiêu đề tiếng Anh thêm: ;VietInBank
Mẫu chứng từ in thêm: ;VINB
Số hiệu thêm: ;SKEY
Bấm Ctrl+F3 để lưu lại
Chạy lại chương tŕnh và kiểm tra

Chúc các bạn thành công!

namhgi
15-11-2010, 12:00 PM
Mở đầu của chuyên mục này mạn phép post lên UNC của BIDV, mong nhận được sự đóng góp.
http://ca5.upanh.com/15.760.20048819.iBu0/bidv.jpg
Nếu ai có nhu cầu hoặc có mẫu th́ post anh lên ḿnh thiết kế. Hoặc post cho ḿnh file UNC của ngân hàng để ḿnh thiết kế (nghe nói có khoảng 50 ngân hàng th́ phải)
Để sử dụng th́ chỉ cần download file đính kèm về giải nén và copy vào thư mục Report của phần mềm sau đó vào hệ thống/Khai báo tham số chứng từ/NHBN
Tiêu đê tiếng vịêt thêm: ;BIDV
Tiêu đề tiếng anh thêm: ;BIDV
Mẫu chứng từ in thêm: ;BIDV
Số hiệu thêm: ;SKEY
Save vào là OK

Hôm qua mới biết đến cái này, Ngân hàng chỗ em ko cho tự in mà phải dùng ấn chỉ in sẵn do ngân hàng phát hàng, em về xóa hết viền và các các chỉ tiêu trên đó đi rồi dùng máy in kim in trực tiếp vào mẫu của Ngân hàng cấp cho thấy rất ngon lành, sáng nay mang lên ngân hàng ai cũng trầm trồ khen ngợi, may quá chữ em xấu lại lười viết, :)), nhưng cái viên xung quanh số tiền ko xóa được, bác nào biết cách xóa cái đó giúp em với.

phamchicong
15-11-2010, 12:39 PM
Cái này đơn giản mà, bạn đừng xóa mà cho viền là mầu trắng là đc mà. Nói như thế nếu bạn chưa là được th́ nhắn tin (IM: phamchicong2603 hoặc mobile: 0989.782.081) cho ḿnh nha, chạy TeamViewer ḿnh làm cho.

namhgi
17-11-2010, 10:40 AM
OK em làm được rồi, cũng không khó lắm chỉ tội tối kiến thôi hehe.

phamchicong
26-11-2010, 09:34 AM
Bổ sung thêm mẫu của ngân hàng Saigonbank
http://i366.photobucket.com/albums/oo102/phamchicong2603/sgb.jpg
Hướng dẫn:

Download file SGB.zip về máy
Giải nén sẽ được file SGB.mrt
Copy file SGB.mrt vào thư mục ReportFiles trong chương tŕnh
Chạy PMKT 3TSOFT (bản đă được cập nhật ngày 04/11/2010)
Chọn menu "Hệ thống", chọn "Khai báo tham số chứng từ"
T́m tới ḍng có mă là "CTBN", có tên là "Báo nợ" th́ bấm F3
Chương tŕnh hiện ra cửa sổ, tại cửa sổ này, bạn sửa thông tin phần "In chứng từ" như sau:

Tiêu đề tiếng Việt thêm: ;SaiGonbank
Tiêu đề tiếng Anh thêm: ;SaiGonbank
Mẫu chứng từ in thêm: ;SGB
Số hiệu thêm: ;SKEY

Bấm Ctrl+F3 để lưu lại
Chạy lại chương tŕnh và kiểm tra

Chúc các bạn thành công!

tuantrung2905
28-11-2010, 10:03 AM
Em cảm ơn Ezsoft, thực sự soft rất tiện ích và nhiều chức năng. Đặc biệt là giải đáp online nên làm việc rất dễ.

KTT
28-11-2010, 10:05 PM
Chỉ tiếc là NH chỗ ḿnh ko cho tự in ủy nhiệm chi mà phải in vào mẫu có sẵn của NH,

phamchicong
29-11-2010, 08:50 AM
Chỉ tiếc là NH chỗ ḿnh ko cho tự in ủy nhiệm chi mà phải in vào mẫu có sẵn của NH,

Cái này gần như ở đâu cũng như thế, in vào mẫu sẵn cũng được mà, chỉ cần xóa phần text đi (hoặc cho phần text màu trắng) chỉ để nội dung cần in rồi in lên chứng từ có sẵn của ngân hàng cũng được mà, như thế đỡ tốn mực và giấy hơn (giấy của ngân hàng, mực th́ máy in kim chỉ chạy 1 lần thôi) Có chăng vấn đề là cái máy in kim - nhưng sang năm 11 các doanh nghiệp dùng hóa đơn đặt in rồi, đâu mà chẳng có máy in kim.

BIMOM
30-11-2010, 06:20 PM
Mẫu UNC của An B́nh mà Cty ḿnh đang in ra rất đơn giản nếu được các bác update vào phần mềm giúp. Xin chân thành cảm ơn!

hoangtucoixuong
30-11-2010, 06:23 PM
Mẫu UNC của An B́nh mà Cty ḿnh đang in ra rất đơn giản nếu được các bác update vào phần mềm giúp. Xin chân thành cảm ơn!

Bác cần scan cái h́nh đưa lên đây th́ mới làm được chứ.

BIMOM
02-12-2010, 03:27 PM
Đây là mẫu của ABBANK, Cty tôi bây giờ chỉ làm trên excel nhưng tôi không thể đính kèm vào đây, tôi đă gửi qua email ezsoft.support@gmail.com rồi

BIMOM
02-12-2010, 03:59 PM
Vậy là tôi không thể cùng 1 lúc sử dụng 2 form UNC được đúng không?

hoangtucoixuong
02-12-2010, 04:37 PM
Vậy là tôi không thể cùng 1 lúc sử dụng 2 form UNC được đúng không?

Bạn có thể sử dụng nhiều mẫu UNC, chương tŕnh cho phép bạn khai báo nhiều mẫu UNC mà.

hoangtucoixuong
02-12-2010, 11:38 PM
Mẫu ủy nhiệm chi Ngân hàng An B́nh:
http://i219.photobucket.com/albums/cc320/tamnv/PaymentOrder/ABB_Bmp.jpg
Hướng dẫn:

Download file ABB.zip về máy
Giải nén sẽ được file ABB.mrt
Copy file ABB.mrt vào thư mục ReportFiles trong chương tŕnh
Chạy PMKT 3TSOFT (bản đă được cập nhật ngày 04/11/2010)
Chọn menu "Hệ thống", chọn "Khai báo tham số chứng từ"
T́m tới ḍng có mă là "CTBN", có tên là "Báo nợ" th́ bấm F3
Chương tŕnh hiện ra cửa sổ, tại cửa sổ này, bạn sửa thông tin phần "In chứng từ" như sau:

Tiêu đề tiếng Việt thêm: ;AnBinhBank
Tiêu đề tiếng Anh thêm: ;AnBinhBank
Mẫu chứng từ in thêm: ;ABB
Số hiệu thêm: ;SKEY
Bấm Ctrl+F3 để lưu lại
Chạy lại chương tŕnh và kiểm tra

Chúc các bạn thành công!

BIMOM
03-12-2010, 09:55 AM
Bạn có thể sử dụng nhiều mẫu UNC, chương tŕnh cho phép bạn khai báo nhiều mẫu UNC mà.

Ḿnh chưa biết cách khai báo nhiều mẫu UNC, hướng dẫn giúp ḿnh với. Ḿnh làm như hướng dẫn và ḍng BNNH sau khi khai báo nó như file đính kèm

BIMOM
03-12-2010, 10:25 AM
Cảm ơn hoangtucoixuong! Ḿnh đă in được rồi nhưng trên form đó ḿnh muốn khổ giấy A5 để đỡ mất công cắt mỗi khi in xong,nội dung để điền tên tài khoản và ngân hàng có độ rộng tự động như phần tiền đọc bằng chữ. Bạn nh́n file đính kèm và sửa giúp ḿnh nhé!

hoangtucoixuong
03-12-2010, 02:04 PM
Cảm ơn hoangtucoixuong! Ḿnh đă in được rồi nhưng trên form đó ḿnh muốn khổ giấy A5 để đỡ mất công cắt mỗi khi in xong,nội dung để điền tên tài khoản và ngân hàng có độ rộng tự động như phần tiền đọc bằng chữ. Bạn nh́n file đính kèm và sửa giúp ḿnh nhé!

Chào bạn!
Tôi hy vọng sau khi bạn đă giải quyết được vấn đề th́ sẽ đưa cách mà bạn giải quyết được lên diễn đàn, mục đích là giúp những người đi sau khi gặp t́nh huống như bạn. C̣n vấn đề của bạn tôi xin trả lời như sau:

Mẫu in tôi đă để ở khổ A5, bạn kiểm tra lại nhé.
Tôi đă sửa lại theo hướng sau:2.1. Tên ngân hàng cho tự tràn xuống ḍng dưới khi tên ngân hàng dài quá một ḍng
2.2. Tên tài khoản cho tự thay đổi cỡ chữ cho luôn nằm trong một ḍng


Tuy nhiên tôi hướng dẫn các bạn làm theo một trong 2 cách:

Cách 1:
Tự động cho ḍng đó tràn xuống ḍng dưới khi độ dài của ḍng quá một ḍng, bạn để ô đó có thông số:

WrapText = True
Cách 2:
Tự động thay đổi font chữ cho ḍng đó sao cho độ dài của ḍng đó luôn là 1 ḍng, bạn để ô đó có thông số:

WrapText = False
Shrink Font to Fit = True

Thân!

BIMOM
03-12-2010, 04:20 PM
Chào bạn!
Tôi hy vọng sau khi bạn đă giải quyết được vấn đề th́ sẽ đưa cách mà bạn giải quyết được lên diễn đàn, mục đích là giúp những người đi sau khi gặp t́nh huống như bạn. C̣n vấn đề của bạn tôi xin trả lời như sau:

Mẫu in tôi đă để ở khổ A5, bạn kiểm tra lại nhé.Tôi kiểm tra kỹ lại lần nữa rồi và tại tôi chưa chọn A5 khi in, lỗi quá buồn cười phải không ạ!
Tôi đă sửa lại theo hướng sau:2.1. Tên ngân hàng cho tự tràn xuống ḍng dưới khi tên ngân hàng dài quá một ḍng


2.2. Tên tài khoản cho tự thay đổi cỡ chữ cho luôn nằm trong một ḍng
Tuy nhiên tôi hướng dẫn các bạn làm theo một trong 2 cách:
Cách 1:
Tự động cho ḍng đó tràn xuống ḍng dưới khi độ dài của ḍng quá một ḍng, bạn để ô đó có thông số:
WrapText = TrueCách 2:
Tự động thay đổi font chữ cho ḍng đó sao cho độ dài của ḍng đó luôn là 1 ḍng, bạn để ô đó có thông số:
WrapText = False
Shrink Font to Fit = True
Thân!
Để sửa được theo 2 cách này bạn quên chưa bảo tôi nên vào đâu!

thuocdang
03-12-2010, 05:07 PM
Để sửa được theo 2 cách này bạn quên chưa bảo tôi nên vào đâu!

Bạn này lười suy nghĩ quá. Tôi thấy bạn đă biết sửa mẫu chứng từ, báo cáo. Do đó, những hướng dẫn trên là vào phần sửa, muốn sửa nội dung nào th́ bấm vào nội dung đó rồi thay đổi những thông số mà hoangtucoixuong đă hướng dẫn ở cửa sổ Properties thôi.

BIMOM
03-12-2010, 05:19 PM
Bạn này lười suy nghĩ quá. Tôi thấy bạn đă biết sửa mẫu chứng từ, báo cáo. Do đó, những hướng dẫn trên là vào phần sửa, muốn sửa nội dung nào th́ bấm vào nội dung đó rồi thay đổi những thông số mà hoangtucoixuong đă hướng dẫn ở cửa sổ Properties thôi.
Tôi t́m măi trong đó không thấy Wrap Text đâu để cho = False nên hỏi cho nhanh v́ cũng ít thời gian thật. Hỏi nhanh hơn chỉ gây bực ḿnh cho người bị hỏi thôi nhưng được cái ḿnh lại sử dụng được

thuocdang
03-12-2010, 05:40 PM
Tôi t́m măi trong đó không thấy Wrap Text đâu để cho = False nên hỏi cho nhanh v́ cũng ít thời gian thật. Hỏi nhanh hơn chỉ gây bực ḿnh cho người bị hỏi thôi nhưng được cái ḿnh lại sử dụng được

Bạn cứ bấm vào cái ô nào mà bạn muốn thực hiện nhé (bấm luôn vào cái chữ ấy) sau đó th́ nh́n sang cửa sổ Properties, đọc từ trên xuống sẽ thấy ngay mà.

BIMOM
11-12-2010, 04:43 PM
Mẫu ủy nhiệm chi Ngân hàng An B́nh:
http://i219.photobucket.com/albums/cc320/tamnv/PaymentOrder/ABB_Bmp.jpg
Hướng dẫn:

Download file ABB.zip về máy
Giải nén sẽ được file ABB.mrt
Copy file ABB.mrt vào thư mục ReportFiles trong chương tŕnh
Chạy PMKT 3TSOFT (bản đă được cập nhật ngày 04/11/2010)
Chọn menu "Hệ thống", chọn "Khai báo tham số chứng từ"
T́m tới ḍng có mă là "CTBN", có tên là "Báo nợ" th́ bấm F3
Chương tŕnh hiện ra cửa sổ, tại cửa sổ này, bạn sửa thông tin phần "In chứng từ" như sau:

Tiêu đề tiếng Việt thêm: ;AnBinhBank
Tiêu đề tiếng Anh thêm: ;AnBinhBank
Mẫu chứng từ in thêm: ;ABB
Số hiệu thêm: ;SKEY
Bấm Ctrl+F3 để lưu lại
Chạy lại chương tŕnh và kiểm tra

Chúc các bạn thành công!

Làm ơn sửa lại UNC của Ngan hàng An B́nh theo mẫu mới gửi kèm file giúp tôi với! Cảm ơn nhiều nhiều

BIMOM
14-12-2010, 12:06 PM
Chỉ tiếc là NH chỗ ḿnh ko cho tự in ủy nhiệm chi mà phải in vào mẫu có sẵn của NH,

Ngân hàng của bạn là ngân hàng nào thế?
Ai vào sửa giúp form UNC của NH An B́nh đi, Cảm ơn nhiều nhiều ạ

BIMOM
14-12-2010, 05:21 PM
Chang thay hoangtucoixuong hoi am

ketoan22
14-12-2010, 05:50 PM
Ngân hàng của bạn là ngân hàng nào thế?
Ai vào sửa giúp form UNC của NH An B́nh đi, Cảm ơn nhiều nhiều ạ

chờ chút đang sửa bác ơi

hoangtucoixuong
14-12-2010, 09:51 PM
Mẫu ủy nhiệm chi Ngân hàng An B́nh:
http://i219.photobucket.com/albums/cc320/tamnv/PaymentOrder/ABB2.png
Hướng dẫn:

Download file ABB.zip về máy
Giải nén sẽ được file ABB.mrt
Copy file ABB.mrt vào thư mục ReportFiles trong chương tŕnh
Chạy PMKT 3TSOFT (bản đă được cập nhật ngày 04/11/2010)
Chọn menu "Hệ thống", chọn "Khai báo tham số chứng từ"
T́m tới ḍng có mă là "CTBN", có tên là "Báo nợ" th́ bấm F3
Chương tŕnh hiện ra cửa sổ, tại cửa sổ này, bạn sửa thông tin phần "In chứng từ" như sau:
Tiêu đề tiếng Việt thêm: ;AnBinhBank
Tiêu đề tiếng Anh thêm: ;AnBinhBank
Mẫu chứng từ in thêm: ;ABB
Số hiệu thêm: ;SKEY

Bấm Ctrl+F3 để lưu lại
Chạy lại chương tŕnh và kiểm tra

Chúc các bạn thành công!

BIMOM
15-12-2010, 01:14 PM
chờ chút đang sửa bác ơi

Cảm ơn hoangtucoixuong, ketoan22 nắm chắc lịch của bác thật!

phamchicong
15-12-2010, 05:00 PM
Hic, không giám chạy theo hoangtucoixuong, ḿnh cũng muốn làm nhưng mà, không theo đc

ketoan22
15-12-2010, 05:10 PM
Hic, không giám chạy theo hoangtucoixuong, ḿnh cũng muốn làm nhưng mà, không theo đc
sửa xong vào up th́ hoangtucoixuong đă up rùi

ketoan22
15-12-2010, 05:14 PM
Cảm ơn hoangtucoixuong, ketoan22 nắm chắc lịch của bác thật!

thấy bác BIMOM sốt ruột quá vào đang sửa không ngờ bác hoangtucoixuong lại nhanh mà khoản sửa th́ chỉ bác ư là đỉnh thôi

BIMOM
16-12-2010, 10:34 AM
Ai vào sửa giúp form UNC của NH An B́nh đi, Cảm ơn nhiều nhiều ạ

Vậy là trong phần sửa form UNC của NH An B́nh th́ giải nhất thuộc về hoangtucoixuong, giải nh́ là ketoan22 và giải ba thuộc về phamchicong. Xin cảm ơn mọi người!
Những form của những Ngân hàng thông dụng có hết rồi, nếu có thời gian sẽ tổ chức lấy form của tất cả các Ngân hàng chưa có để các bác cùng tranh tài nhé

Hoang Duong
17-12-2010, 05:42 PM
Chắc phải làm một cái đánh giá nhỉ? Xem ai thiết kế đẹp nhất.

ketoan22
17-12-2010, 09:16 PM
Chắc phải làm một cái đánh giá nhỉ? Xem ai thiết kế đẹp nhất.

Không cầm nói và chưa cần đánh giá th́ cũng không nhanh bằng hoangtucoixuong rùi bác đó th́ đỉnh rùi

Hoang Duong
18-12-2010, 03:00 PM
Không cầm nói và chưa cần đánh giá th́ cũng không nhanh bằng hoangtucoixuong rùi bác đó th́ đỉnh rùi

Uhm, đúng rồi, nhưng cũng phải đánh gái nhỉ?

mymyHN
07-01-2011, 12:01 PM
Bác hoangtucoixuong oi! ḿnh đă chọn lệnh in mẫu A5 roi mà UNC van hiện ra A4, làm theo huong dẫn của thuocdang vẫn không xong, dành dổ ra ecxel in vậy, máy tinh dang bị lỗi nên danh dau chữ có chữ k, mọi người thông cảm nhé.

BIMOM
07-01-2011, 12:59 PM
Bác hoangtucoixuong oi! ḿnh đă chọn lệnh in mẫu A5 roi mà UNC van hiện ra A4, làm theo huong dẫn của thuocdang vẫn không xong, dành dổ ra ecxel in vậy, máy tinh dang bị lỗi nên danh dau chữ có chữ k, mọi người thông cảm nhé.

Bạn làm thế nào theo hướng dẫn của thuocdang, ḿnh thấy vấn đề là phải vào phần sửa báo cáo trong phần Page bạn chọn A5 và Landscape là sẽ ra như ư bạn

mymyHN
07-01-2011, 02:40 PM
Bạn làm thế nào theo hướng dẫn của thuocdang, ḿnh thấy vấn đề là phải vào phần sửa báo cáo trong phần Page bạn chọn A5 và Landscape là sẽ ra như ư bạn

ḿnh đă chọn page A5 và chỉnh luôn trực tiếp trên máy in, trên máy th́ hiện form là A5 nhưng khi máy chạy ra là a4 mà font chữ to, đầy cả trang A4 luôn, thuocdang potay.com :)

thuocdang
07-01-2011, 02:52 PM
ḿnh đă chọn page A5 và chỉnh luôn trực tiếp trên máy in, trên máy th́ hiện form là A5 nhưng khi máy chạy ra là a4 mà font chữ to, đầy cả trang A4 luôn, thuocdang potay.com :)

V́ tại máy tính của ḿnh th́ ḿnh in A4 vẫn ra A4, A5 vẫn ra A5. C̣n máy tính của MyMyHN th́ ḿnh không nh́n thấy kết quả nên không biết chỉnh thế nào. Có ai gặp vấn đề tương tự không?

ncxn
07-01-2011, 03:32 PM
In bằng giấy A4 hay là loại A5 in liên tục
Dùng máy in mực thường hay in kim?

thuocdang
07-01-2011, 03:43 PM
In bằng giấy A4 hay là loại A5 in liên tục
Dùng máy in mực thường hay in kim?

Chỗ ḿnh th́ sử dụng máy in Laser Samsung, in từng tờ.

ncxn
07-01-2011, 03:49 PM
Em hỏi bạn trên kia, để biết mà xử nó mymyHN đó, anh giúp bạn đó đi

thuocdang
07-01-2011, 03:52 PM
Em hỏi bạn trên kia, để biết mà xử nó mymyHN đó, anh giúp bạn đó đi

Ḿnh đă xem qua Team View, khi Print Preview th́ vẫn thấy là A5, nhưng bạn ấy nói khi in nó mới thành A4, đầy trang luôn, nếu cho giấy A5 th́ nó lại in thiếu.

ncxn
07-01-2011, 04:09 PM
Đây là cách em làm hồi viết trên access áp dụng thử xem
Start -> Settings -> Printers -> File -> Server Properties -> Creat a new form "check vào để tạo khổ giấy in kim" -> Chọn metric "Lấy thước đo khổ giấy in rồi nhập vào khung dưới" 21 X 14.6 -> Tại Form Name "Đặt tên cho nó" -> Save Form.

BIMOM
07-01-2011, 04:41 PM
mymyHN scan bản in lên đây xem thế nào

mymyHN
07-01-2011, 04:56 PM
Đây là cách em làm hồi viết trên access áp dụng thử xem
Start -> Settings -> Printers -> File -> Server Properties -> Creat a new form "check vào để tạo khổ giấy in kim" -> Chọn metric "Lấy thước đo khổ giấy in rồi nhập vào khung dưới" 21 X 14.6 -> Tại Form Name "Đặt tên cho nó" -> Save Form.

Sau khi NCXN hướng dẫn ḿnh đă làm được, nếu ai gặp trường hợp này nhớ chỉnh khổ giấy là 21 x 14.85 và đặt giấy in khổ A5 theo chiều dọc nhé, khi in cũng phải chọn khổ giấy theo form giấy in ḿnh đă save print - properties ->paper/quality -> paper options-> form mẫu đă save -> ok sẽ thành công đấy :).

phamchicong
21-01-2011, 01:44 PM
Theo yêu cầu của người sử dụng ḿnh post lên đây, nếu cai có nhu cầu th́ down về sử dụng nhé.
Chị àh, chị down file này về rồi giải nén ra, sau đó paste đề vào file VINB trong thư mục Report nhé

phamchicong
22-01-2011, 12:17 AM
Bác hoangtucoixuong oi! ḿnh đă chọn lệnh in mẫu A5 roi mà UNC van hiện ra A4, làm theo huong dẫn của thuocdang vẫn không xong, dành dổ ra ecxel in vậy, máy tinh dang bị lỗi nên danh dau chữ có chữ k, mọi người thông cảm nhé.
Ḿnh chưa thực sự hiểu mà mymyHN bị mắc vấn đề đó ở mẫu UNC nào, nhưng chiều này minh down thử mẫu của ngân hàng vietinbank về xem và in luôn trên A4 th́ cũng bị thế (xoay ngang mới xem đc và gần hết trang A4 luôn). Mục đích chính của ḿnh là in 2 liên trên 1 tờ A4 theo yêu cầu.
Để sửa lại thành A4 ḿnh đă thay kích thước từ 21 x 14.8 (mặc định phiếu cũ) thành 21 x 29.7 là thành A4 luôn, sau đó copy 1 liên ở phía trên xuống phía dưới và thêm 1 gạch ngăn giữa 2 liên nữa là OK. Nhưng khi in lên tờ A4 th́ chỉ in in ra giữa tờ A4 thôi, chứ không đc cả 2 liên v́ bản thân mẫu ban đầu đc thiết kế trên giấy A5 và khi tăng kích thước lên 21 x 29.7 th́ size giấy vẫn ghi là A5 (Width = 21, height = 29.7, Orientation = Landscape) với các thông số này khi view lên th́ đúng là giấy A4 nhưng khi in lên th́ không đc, v́ bản chất là giấy A5 nên khó khi in vào giấy A4. Và trong trường hợp này ḿnh đă sửa lại mẫu để in đc trên giấy A4 (giống như mẫu ban đầu là 2 phiếu thu trên 1 tờ A4 đó, nếu ḿnh in trên giấy A4 cắt đôi th́ chỉ đc 1 liên thôi) không biết có đúng ư của mymyHN là in 1 liên trên tờ A4 không. các thôgn số là: Size = A4; Width = 21, Height = 14.85, Orientation =Portrait) thế là chỉ cần đưa giấy A4 vào b́nh thường (hoặc A4 đă cắt đôi) là sẽ in đc 1 liên thôi

mymyHN
22-01-2011, 06:08 PM
Ḿnh chưa thực sự hiểu mà mymyHN bị mắc vấn đề đó ở mẫu UNC nào, nhưng chiều này minh down thử mẫu của ngân hàng vietinbank về xem và in luôn trên A4 th́ cũng bị thế (xoay ngang mới xem đc và gần hết trang A4 luôn). Mục đích chính của ḿnh là in 2 liên trên 1 tờ A4 theo yêu cầu.
Để sửa lại thành A4 ḿnh đă thay kích thước từ 21 x 14.8 (mặc định phiếu cũ) thành 21 x 29.7 là thành A4 luôn, sau đó copy 1 liên ở phía trên xuống phía dưới và thêm 1 gạch ngăn giữa 2 liên nữa là OK. Nhưng khi in lên tờ A4 th́ chỉ in in ra giữa tờ A4 thôi, chứ không đc cả 2 liên v́ bản thân mẫu ban đầu đc thiết kế trên giấy A5 và khi tăng kích thước lên 21 x 29.7 th́ size giấy vẫn ghi là A5 (Width = 21, height = 29.7, Orientation = Landscape) với các thông số này khi view lên th́ đúng là giấy A4 nhưng khi in lên th́ không đc, v́ bản chất là giấy A5 nên khó khi in vào giấy A4. Và trong trường hợp này ḿnh đă sửa lại mẫu để in đc trên giấy A4 (giống như mẫu ban đầu là 2 phiếu thu trên 1 tờ A4 đó, nếu ḿnh in trên giấy A4 cắt đôi th́ chỉ đc 1 liên thôi) không biết có đúng ư của mymyHN là in 1 liên trên tờ A4 không. các thôgn số là: Size = A4; Width = 21, Height = 14.85, Orientation =Portrait) thế là chỉ cần đưa giấy A4 vào b́nh thường (hoặc A4 đă cắt đôi) là sẽ in đc 1 liên thôi

Theo hướng dẫn của ncxn ḿnh đă chỉnh lại khổ giấy và in được 01 liên bằng giấy A5 đặt ngang, c̣n chưa in được 2 liên trên tờ giấy A4, thế là khi in th́ đặt 2 tờ giấy A5 chọn lệnh in 2 tờ thế là xong.

ncxn
27-01-2011, 04:35 PM
cho ncxn hỏi:
Ḿnh muốn lấy mẫu "Phiếu kế toán " thêm vào phần "báo nợ" (ủy nhiệm chi) có phải thiết kế lại hay chi vào tham số chứng từ thiết lập là được?

thuocdang
27-01-2011, 04:46 PM
cho ncxn hỏi:
Ḿnh muốn lấy mẫu "Phiếu kế toán " thêm vào phần "báo nợ" (ủy nhiệm chi) có phải thiết kế lại hay chi vào tham số chứng từ thiết lập là được?

Bạn chỉ cần khai báo trong phần "Khai báo tham số chứng từ", thêm cái mẫu CTPK vào phần "In chứng từ" là OK. Tham khảo h́nh dưới:
http://i219.photobucket.com/albums/cc320/tamnv/CTPK_BAONO.png

ncxn
27-01-2011, 05:05 PM
OK, thanks, xài được roài

nguyenthi
16-02-2011, 05:18 PM
Bạn có thể sử dụng nhiều mẫu UNC, chương tŕnh cho phép bạn khai báo nhiều mẫu UNC mà.

Hướng dẫn giúp ḿnh cách khai báo dùng nhiều mẫu UNC với nhé.

nguyenthi
16-02-2011, 05:36 PM
Ḿnh đă làm được rồi. v́ nhập sai kư tự ở mẫu chứng từ in.

ncxn
19-02-2011, 10:12 AM
Nhờ anh em làm mẫu của BIDC nhé
cảm ơn nhiều
http://www.freeimagehosting.net/uploads/6b5f9f958f.jpg

mymyHN
22-02-2011, 10:55 AM
Sau khi NCXN hướng dẫn ḿnh đă làm được, nếu ai gặp trường hợp này nhớ chỉnh khổ giấy là 21 x 14.85 và đặt giấy in khổ A5 theo chiều dọc nhé, khi in cũng phải chọn khổ giấy theo form giấy in ḿnh đă save print - properties ->paper/quality -> paper options-> form mẫu đă save -> ok sẽ thành công đấy :).

Hi NCXN!
Ḿnh mới update lại PM 3Tsoft, sau khi update ḿnh cài đặt lại khổ máy in theo cách trên, mà cách này ḿnh đă từng thành công, nhưng bây giờ khi làm đúng thao tác cũ th́ không t́m giấy form mẫu trên máy in để in nữa, giúp ḿnh với nhé, không biết c̣n thiếu thao tác ǵ nữa k :( .

ncxn
22-02-2011, 11:35 AM
Hi NCXN!
Ḿnh mới update lại PM 3Tsoft, sau khi update ḿnh cài đặt lại khổ máy in theo cách trên, mà cách này ḿnh đă từng thành công, nhưng bây giờ khi làm đúng thao tác cũ th́ không t́m giấy form mẫu trên máy in để in nữa, giúp ḿnh với nhé, không biết c̣n thiếu thao tác ǵ nữa k :( .
Cái này là bạn quên chú ư khi update chứ không liên quan ǵ cách mà ncxn hướng dẫn cả, nói cách khác ncxn hướng dẫn áp dụng cho mọi loại phần mềm, mọi loại máy in nếu muốn in A5
Bạn quên cái này: (ḿnh đón thế)
"trước khi update, các biểu mẫu báo cáo mà không phải do tác giả cung cấp (mẫu đă sửa, tải từ diễn đàn) phải copy riêng, sau khi update th́ copy trở lại"

BIMOM
22-02-2011, 12:07 PM
Nếu muốn copy được hết và không bị xót những form ḿnh đă sửa, đă tải từ diễn đàn và một số sáng tạo khác th́ làm thế nào cho khoa học nhỉ? tạo 1 file và chứa tất cả cái cần copy có được không hay copy tất các file trong Report nhưng...? Ḿnh đang làm thủ công là cứ sửa form nào th́ ghi ra giấy nhưng sợ nhiều dần form đă tham gia đến lúc chọn để copy chắc dễ xót

ncxn
22-02-2011, 12:34 PM
Nếu muốn copy được hết và không bị xót những form ḿnh đă sửa, đă tải từ diễn đàn và một số sáng tạo khác th́ làm thế nào cho khoa học nhỉ? tạo 1 file và chứa tất cả cái cần copy có được không hay copy tất các file trong Report nhưng...? Ḿnh đang làm thủ công là cứ sửa form nào th́ ghi ra giấy nhưng sợ nhiều dần form đă tham gia đến lúc chọn để copy chắc dễ xót
Mỗi khi sửa form nào (ví dụ : HOADON ) th́ bạn thêm p_fix cho nó (ví dụ Sx_HOADON)
vậy ḿnh chỉ cần sort theo tên của file là sẽ copy được hết những form ḿnh đă sửa nhỉ
, nghĩ thế chứ chưa có làm , h́ h́

phamchicong
22-02-2011, 01:06 PM
Hi NCXN!
Ḿnh mới update lại PM 3Tsoft, sau khi update ḿnh cài đặt lại khổ máy in theo cách trên, mà cách này ḿnh đă từng thành công, nhưng bây giờ khi làm đúng thao tác cũ th́ không t́m giấy form mẫu trên máy in để in nữa, giúp ḿnh với nhé, không biết c̣n thiếu thao tác ǵ nữa k :( .
Vụ in giấy 1/2A4 này nếu có thể mymyNH chưa làm đc th́ liên lạc với ḿnh nhé, mẫu 1/2A4 ḿnh cũng làm vài mẫu và sửa vài mẫu hy vọgn sẽ giúp đc bạn

phamchicong
22-02-2011, 01:09 PM
Nếu muốn copy được hết và không bị xót những form ḿnh đă sửa, đă tải từ diễn đàn và một số sáng tạo khác th́ làm thế nào cho khoa học nhỉ? tạo 1 file và chứa tất cả cái cần copy có được không hay copy tất các file trong Report nhưng...? Ḿnh đang làm thủ công là cứ sửa form nào th́ ghi ra giấy nhưng sợ nhiều dần form đă tham gia đến lúc chọn để copy chắc dễ xót
Đâu cần phức tạp thếm BIMOM ơi, quan trọng là cái tên đó: ví dụ thế này nha Phiếu nhập mua hàng tên mẫu mặc định là PNMH th́ khi thiết kế mẫu 1/2A4 th́ tên mẫu sẽ là PNMH1/2A4 chẳng hạn, th́ khi update up thỏa mái đi thi v́ mặc định phần mềm không có mẫu này mà, nên không đè mẫu 1/2A đi đc. Vấn đề là bạn chỉ cần khai báo lại trong tham số chứng từ thôi. Cái này chắc bạn làm đc mà. Không cần phải copy đi đâu cả

phamchicong
22-02-2011, 01:11 PM
Nhờ anh em làm mẫu của BIDC nhé
cảm ơn nhiều
http://www.freeimagehosting.net/uploads/6b5f9f958f.jpg

Tớ có thiết kề mẫu này cho ncxn rồi nhưng mà cho tớ hỏi là cậu dùng để in lên mẫu sẵn hay là in lên giấy trắng. Cho tớ chính xác kích thực của mẫu này để làm cho chính xác, tớ đang làm 1/2A4. Nếu ok 1/2A4 th́ tớ sẽ gửi lên cho

ncxn
22-02-2011, 02:20 PM
ncxn in giấy giấy trắng , 1/2A4 là OK rồi
cảm ơn bạn nhiều

phamchicong
24-02-2011, 12:58 AM
ncxn in giấy giấy trắng , 1/2A4 là OK rồi
cảm ơn bạn nhiều
Mẫu UNC của ncxn đây, thiết kế trên 1/2A4 thật là khó v́ chiều dài "dài quá" c̣n có một số chỗ mà ảnh mờ quá ḿnh chưa trông thấy (kiểm soát, mẫu số,...) ncxn sửa hộ ḿnh nhé, và đưa cả logo của ngân hàng vào nữa, ḿnh t́m không thấy có

ncxn
24-02-2011, 12:58 PM
Mẫu UNC của ncxn đây, thiết kế trên 1/2A4 thật là khó v́ chiều dài "dài quá" c̣n có một số chỗ mà ảnh mờ quá ḿnh chưa trông thấy (kiểm soát, mẫu số,...) ncxn sửa hộ ḿnh nhé, và đưa cả logo của ngân hàng vào nữa, ḿnh t́m không thấy có

Edit một chút cho bạn nào giống ḿnh
Cảm ơn Phamphicong

Nguyễn Hùng Cường
24-05-2011, 03:03 PM
Các bác mách giùm em làm thế nào để tải được mẫu UNC của NH NN & PTNT vậy, em có tải về nhưng không thấy có ǵ là sao

ncxn
24-05-2011, 03:21 PM
Các bác mách giùm em làm thế nào để tải được mẫu UNC của NH NN & PTNT vậy, em có tải về nhưng không thấy có ǵ là sao
Bạn đọc lại các bài đầu để biết cách thêm mẫu UNC nhé

lovesoft
25-05-2011, 11:31 AM
Cho em xin mẫu UNC của MBBank với.

ncxn
25-05-2011, 12:28 PM
Cho em xin mẫu UNC của MBBank với.
Bạn kiếm trên đây không có th́ post mẫu=h́nh, excel, ... lên người các anh chị giúp cho

mygiang1990
02-06-2011, 10:58 AM
diễn đàn ơi! sao em làm ma ko được nhỉ. diễn đàn giải thích giúp em được không?

thuocdang
02-06-2011, 11:08 AM
diễn đàn ơi! sao em làm ma ko được nhỉ. diễn đàn giải thích giúp em được không?
Bạn mô tả kỹ từng bước bạn đă làm và kết quả như thế nào? Không được th́ cụ thể như thế nào th́ mọi người mới biết mà giúp bạn được. Thân!

mai112
28-07-2011, 12:43 PM
Chào Mr Công,
Bác kiểm tra lại giúp em cái file của NH Vietcombank với, cái file down về có tên là VCB[1] nên em đă khai ở mục khai báo chứng từ, phần Mẫu in chứng từ em thêm ;VCB[1]. Nhưng khi em in, ấn ctrl F7 hoặc th́ nó không có cái ǵ cả, cũng ko báo lỗi ǵ. Em đă làm sai khâu nào vậy? Bác chỉ giúp em nhé?

ncxn
28-07-2011, 02:13 PM
Chào Mr Công,
Bác kiểm tra lại giúp em cái file của NH Vietcombank với, cái file down về có tên là VCB[1] nên em đă khai ở mục khai báo chứng từ, phần Mẫu in chứng từ em thêm ;VCB[1]. Nhưng khi em in, ấn ctrl F7 hoặc th́ nó không có cái ǵ cả, cũng ko báo lỗi ǵ. Em đă làm sai khâu nào vậy? Bác chỉ giúp em nhé?
Các file này đều nén lại trước khi upload lên diễn đàn, v́ thế:
1. Bạn dùng các công cụ hỗ trợ download hoặc kick chuộc phải -> save target as... (IE) or Save link as ... (FF) đặt tên file : VCB.zip (nếu nó chưa có đuôi file)
2. Cài các phần mềm giải nén : winrar, 7z,...bạn chọn chuột phải lên file vừa tải-> extract here... được 1 folder chứa file vcb.mrt (hoặc chỉ được file vcb.mrt) . Copy file này vào thư mục reports tiến hành làm như hướng dẫn để có mẫu như ư.
- --- ---
ncxn

mai112
29-07-2011, 04:24 PM
Các file này đều nén lại trước khi upload lên diễn đàn, v́ thế:
1. Bạn dùng các công cụ hỗ trợ download hoặc kick chuộc phải -> save target as... (IE) or Save link as ... (FF) đặt tên file : VCB.zip (nếu nó chưa có đuôi file)
2. Cài các phần mềm giải nén : winrar, 7z,...bạn chọn chuột phải lên file vừa tải-> extract here... được 1 folder chứa file vcb.mrt (hoặc chỉ được file vcb.mrt) . Copy file này vào thư mục reports tiến hành làm như hướng dẫn để có mẫu như ư.
- --- ---
ncxn

Vấn đề của ḿnh ko phải ở download hay giải nén. Vấn đề là ḿnh đă có cái file vcb.mrt rồi, sau đó: copy vào thư mục ReportFiles -> mở phần mềm -> vào khai báo tham số chứng từ -> chọn mă NHBN -> Thêm (ko xoá cái cũ, chỉ thêm): Tiêu đề Tiếng việt là ";VietComBank" - Tiêu đề tiếng Anh là ";VietComBank" - Mẫu chứng từ ";VCB" -> Ctrl F3 -> Vào Báo nợ trong Kế toán tiền mặt tiền gửi -> chọn 1 record đă có sẵn -> ấn Ctrl F7 -> hiện cái box "UỶ NHIỆM CHI" -> trong cái ḍng đầu chọn "VietComBank", ấn "Chấp nhận" -> KHÔNG HIỆN RA CÁI G̀ HẾT (ấn cả F7 cũng vậy). Giúp ḿnh vấn đề này với nhé! Thanks

thuocdang
29-07-2011, 04:33 PM
Vấn đề của ḿnh ko phải ở download hay giải nén. Vấn đề là ḿnh đă có cái file vcb.mrt rồi, sau đó: copy vào thư mục ReportFiles -> mở phần mềm -> vào khai báo tham số chứng từ -> chọn mă NHBN -> Thêm (ko xoá cái cũ, chỉ thêm): Tiêu đề Tiếng việt là ";VietComBank" - Tiêu đề tiếng Anh là ";VietComBank" - Mẫu chứng từ ";VCB" -> Ctrl F3 -> Vào Báo nợ trong Kế toán tiền mặt tiền gửi -> chọn 1 record đă có sẵn -> ấn Ctrl F7 -> hiện cái box "UỶ NHIỆM CHI" -> trong cái ḍng đầu chọn "VietComBank", ấn "Chấp nhận" -> KHÔNG HIỆN RA CÁI G̀ HẾT (ấn cả F7 cũng vậy). Giúp ḿnh vấn đề này với nhé! Thanks
Bạn liên lạc với ḿnh. Ḿnh sẽ xem cho bạn.

Nguyễn Văn Tâm: 0439.964.617 – 0903.296.818
YM: tamnv77, ezsoft_help_02
Skype: ezsoft_support_02

thutrang252
01-08-2011, 10:39 AM
ḿnh không biet thư mục ReportFiles nó ở chỗ nào có bạn nào biết chỉ cho ḿnh với cảm ơn nhiều

thuocdang
01-08-2011, 10:58 AM
ḿnh không biet thư mục ReportFiles nó ở chỗ nào có bạn nào biết chỉ cho ḿnh với cảm ơn nhiều
Thư mục ReportFiles nằm trong thư mục cài đặt của chương tŕnh. Bạn chỉ cần bấm chuột phải vào biểu tượng của chương tŕnh trên màn h́nh máy tính của bạn và chọn Properties th́ bạn sẽ thấy thư mục cài đặt, bạn vào thư mục đó th́ sẽ thấy thư mục ReportFiles.

Candytl
24-10-2011, 11:46 AM
Mở đầu của chuyên mục này mạn phép post lên UNC của BIDV, mong nhận được sự đóng góp.
http://ca5.upanh.com/15.760.20048819.iBu0/bidv.jpg
Nếu ai có nhu cầu hoặc có mẫu th́ post anh lên ḿnh thiết kế. Hoặc post cho ḿnh file UNC của ngân hàng để ḿnh thiết kế (nghe nói có khoảng 50 ngân hàng th́ phải)
Để sử dụng th́ chỉ cần download file đính kèm về giải nén và copy vào thư mục Report của phần mềm sau đó vào hệ thống/Khai báo tham số chứng từ/NHBN
Tiêu đê tiếng vịêt thêm: ;BIDV
Tiêu đề tiếng anh thêm: ;BIDV
Mẫu chứng từ in thêm: ;BIDV
Số hiệu thêm: ;SKEY
Save vào là OK
copy vào thư mục report ntn vây? chỉ ḿnh với

BIMOM
24-10-2011, 11:57 AM
copy vào thư mục report ntn vây? chỉ ḿnh với
Tức là chọn file mẫu, ấn copy rồi vào thư mục ReportFiles (đường dẫn thông thường C:\Program Files\3TSoft 2010 General\ReportFiles) ấn Paste. Tóm lại bạn cứ đọc hướng dẫn rồi làm theo từng bước, đọc chậm 3 lần không làm được th́ skype với ḿnh!

Để sử dụng th́ chỉ cần download file đính kèm về giải nén và copy vào thư mục Report của phần mềm sau đó vào hệ thống/Khai báo tham số chứng từ/NHBN
Tiêu đê tiếng vịêt thêm: ;BIDV
Tiêu đề tiếng anh thêm: ;BIDV
Mẫu chứng từ in thêm: ;BIDV
Số hiệu thêm: ;SKEY
Save vào là OK

bluecloud_ntv
07-11-2011, 02:29 PM
bạn có mẫu của ngân hàng OCB ko? ngân hàng Phương Đông ấy?

ncxn
07-11-2011, 04:31 PM
bạn có mẫu của ngân hàng OCB ko? ngân hàng Phương Đông ấy?
cái mẫu đó như thế nào?

LBA
15-11-2011, 03:11 PM
Công ty tôi hiện c̣n có 3 ngân hàng (Phương Đông, nhà Hà nội, Eximbank) chưa có mẫu trên này. Nên tôi phải tải mẫu ở đây về chỉnh sửa. Hiện mới xong ngân hàng Phương Đông

LBA
15-11-2011, 05:31 PM
Ngân hàng Nhà Hà Nội (HaBuBank)

LBA
18-11-2011, 03:42 PM
Ngân hàng Eximbank. C̣n thiếu một h́nh dưới chữ kiểm soát bạn nào có tải lên cho ḿnh nhé.Thank

phamchicong
23-03-2012, 02:31 PM
Thêm mẫu của ngân hàng SHBank, bà con nào rảnh nhanh tay thiết kế nhé
http://i1227.photobucket.com/albums/ee429/phamchicong/shb.jpg

hoangtucoixuong
23-03-2012, 03:04 PM
Thêm mẫu của ngân hàng SHBank, bà con nào rảnh nhanh tay thiết kế nhé
http://i1227.photobucket.com/albums/ee429/phamchicong/shb.jpg

Để đó cho ḿnh. Lâu quá không góp thêm được chút ǵ, ngại quá. Đầu tuần tới các bác sẽ có.

LBA
23-03-2012, 04:57 PM
Để đó cho ḿnh. Lâu quá không góp thêm được chút ǵ, ngại quá. Đầu tuần tới các bác sẽ có.

Bạn giúp ḿnh ngân hàng Eximbank luôn. Ḿnh làm c̣n thiếu 1 cái h́nh dưới chữ kiểm soát, File ở phía trên đấy.

hoangtucoixuong
23-03-2012, 07:28 PM
Bạn giúp ḿnh ngân hàng Eximbank luôn. Ḿnh làm c̣n thiếu 1 cái h́nh dưới chữ kiểm soát, File ở phía trên đấy.

Của bác đây!


http://i219.photobucket.com/albums/cc320/tamnv/NHEX.png

Thân!

hoangtucoixuong
24-03-2012, 12:00 AM
Mẫu ủy nhiệm chi Ngân hàng SHBBank (do không kiếm được h́nh nền nên chỉ làm được vậy):

http://i219.photobucket.com/albums/cc320/tamnv/SHB.png
Ai có nhu cầu th́ làm như sau:


Download file SHB.zip về máy
Giải nén sẽ được file SHB.mrt
Copy file SHB.mrt vào thư mục ReportFiles trong chương tŕnh
Chạy PMKT 3TSOFT (bản đă được cập nhật ngày 04/11/2010)
Chọn menu "Hệ thống", chọn "Khai báo tham số chứng từ"
T́m tới ḍng có mă là "CTBN", có tên là "Báo nợ" th́ bấm F3
Chương tŕnh hiện ra cửa sổ, tại cửa sổ này, bạn sửa thông tin phần "In chứng từ" như sau:

Tiêu đề tiếng Việt thêm: ;SHBBank
Tiêu đề tiếng Anh thêm: ;SHBBank
Mẫu chứng từ in thêm: ;SHB
Số hiệu thêm: ;SKEY
Bấm Ctrl+F3 để lưu lại
Chạy lại chương tŕnh và kiểm tra

Chúc các bạn thành công!

mariado
13-04-2012, 04:58 PM
Có ai có mẪu cỦa vcb ko, cho ḿnh xin vỚi

LBA
13-04-2012, 05:25 PM
Có ai có mẪu cỦa vcb ko, cho ḿnh xin vỚi

Đă có ở đầu trang 1 rồi đó bạn. C̣n đây là File ḿnh sửa lại nửa tờ A4, cái nào phù hợp th́ bạn dùng.(ḿnh đưa File nhầm nên đă đưa lại ở phần tiếp theo)

LBA
13-04-2012, 06:10 PM
Xin lỗi ḿnh đính nhầm File trước. Đây là File đă sửa nửa tờ A4.

habu
21-05-2012, 12:13 PM
Bạn ơi, mẫu uỷ nhiệm chi của Habubank bạn attach file .jpg lên giúp ḿnh được không? Cảm ơn bạn.

LBA
21-05-2012, 05:48 PM
Bạn ơi, mẫu uỷ nhiệm chi của Habubank bạn attach file .jpg lên giúp ḿnh được không? Cảm ơn bạn.

Đă có ở trang 10 rồi đó bạn.

phagia76
25-06-2012, 01:35 PM
bạn ơi cho ḿnh mẫu UNC của MB đc ko. thank bạn

thuocdang
25-06-2012, 03:14 PM
bạn ơi cho ḿnh mẫu UNC của MB đc ko. thank bạn
Bạn cần scan mẫu UNC của ngân hàng bạn cần rồi đưa lên diễn đàn này, khi đó các thành viên sẽ giúp bạn.

Phong
28-06-2012, 12:12 PM
co ai co mau unc Tecombank cho minh xin voi

phamchicong
28-06-2012, 02:11 PM
co ai co mau unc Tecombank cho minh xin voi
Ngay trang đầu tiên của chuyên mục này hoặc theo link. Lần sau bạn chịu khó sử dụng chưc năng t́m kiếm trước khi hỏi nhé
http://www.ezsoft.vn/forum/showthread.php?t=925&p=1901#post1901

tranthingocloan
05-07-2012, 10:42 AM
cho hoi mục reportfile nằm ở đâu

ncxn
05-07-2012, 11:42 AM
cho hoi mục reportfile nằm ở đâu

trong thư mục bạn cài phần mềm

nhaquecq
06-07-2012, 03:21 PM
hic ḿnh down về mà sao file VIB.mrt ḿnh không giải nén được phải làm sao đây, bác nào biết chỉ ḿnh với

ncxn
06-07-2012, 05:34 PM
hic ḿnh down về mà sao file VIB.mrt ḿnh không giải nén được phải làm sao đây, bác nào biết chỉ ḿnh với
Bạn nên dùng IMD tải về

thuocdang
18-11-2012, 11:12 PM
Mẫu ủy nhiệm chi của ngân hàng Quân Đội:


http://ns9.upanh.com/b4.s30.d2/8d4c7049fa37676f5b05afc2fbdbb293_50984199.nhmb.png


Download file NHMB.zip về máy
Giải nén sẽ được file NHMB.mrt
Copy file NHMB.mrt vào thư mục ReportFiles trong chương tŕnh
Chạy PMKT 3TSOFT
Chọn menu "Hệ thống", chọn "Khai báo tham số chứng từ"
T́m tới ḍng có mă là "CTBN", có tên là "Báo nợ" th́ bấm F3
Chương tŕnh hiện ra cửa sổ, tại cửa sổ này, bạn sửa thông tin phần "In chứng từ" như sau:
Tiêu đề tiếng Việt thêm: ;MBBank
Tiêu đề tiếng Anh thêm: ;MBBank
Mẫu chứng từ in thêm: ;NHMB
Số hiệu thêm: ;SKEY

Bấm Ctrl+F3 để lưu lại
Chạy lại chương tŕnh và kiểm tra

Chúc các bạn thành công!

thuocdang
18-11-2012, 11:15 PM
Mẫu ủy nhiệm chi của ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng:

http://ns3.upanh.com/b5.s35.d1/7152d87be5f06173718c7bbb00414acc_50984203.vpb.png


Download file VPB.zip về máy
Giải nén sẽ được file VPB.mrt
Copy file VPB.mrt vào thư mục ReportFiles trong chương tŕnh
Chạy PMKT 3TSOFT
Chọn menu "Hệ thống", chọn "Khai báo tham số chứng từ"
T́m tới ḍng có mă là "CTBN", có tên là "Báo nợ" th́ bấm F3
Chương tŕnh hiện ra cửa sổ, tại cửa sổ này, bạn sửa thông tin phần "In chứng từ" như sau:
Tiêu đề tiếng Việt thêm: ;VPBank
Tiêu đề tiếng Anh thêm: ;VPBank
Mẫu chứng từ in thêm: ;VPB
Số hiệu thêm: ;SKEY

Bấm Ctrl+F3 để lưu lại
Chạy lại chương tŕnh và kiểm tra

Chúc các bạn thành công!

yenchau88
05-12-2012, 03:48 PM
zậy mjnh sử dụng phần mềm kế toán misa mimosa.net2012 th́ phải làm cách nào

ncxn
05-12-2012, 03:51 PM
zậy mjnh sử dụng phần mềm kế toán misa mimosa.net2012 th́ phải làm cách nào

th́ gọi điện thoại cho bộ phận support của họ chứ làm ǵ nữa

BIMOM
02-04-2013, 06:06 PM
Mẫu ủy nhiệm chi Ngân hàng VietComBank:
http://i219.photobucket.com/albums/cc320/tamnv/PaymentOrder/VCB_BMP.jpg
Hướng dẫn:

Download file VCB.zip về máy
Giải nén sẽ được file VCB.mrt
Copy file SCB.mrt vào thư mục ReportFiles trong chương tŕnh
Chạy PMKT 3TSOFT (bản đă được cập nhật ngày 04/11/2010)
Chọn menu "Hệ thống", chọn "Khai báo tham số chứng từ"
T́m tới ḍng có mă là "CTBN", có tên là "Báo nợ" th́ bấm F3
Chương tŕnh hiện ra cửa sổ, tại cửa sổ này, bạn sửa thông tin phần "In chứng từ" như sau:

Tiêu đề tiếng Việt thêm: ;VietComBank
Tiêu đề tiếng Anh thêm: ;VietComBank
Mẫu chứng từ in thêm: ;VCB
Số hiệu thêm: ;SKEY
Bấm Ctrl+F3 để lưu lại
Chạy lại chương tŕnh và kiểm tra

Chúc các bạn thành công!

Không hiểu sao bgio cần đến mẫu này mà tiền cứ hiện không đồng?

thuocdang
02-04-2013, 06:08 PM
Không hiểu sao bgio cần đến mẫu này mà tiền cứ hiện không đồng?

Đó là do:
1. Chứng từ phát sinh không có phát sinh tài khoản ngân hàng (112).
2. Bạn đă khai báo tham số chứng từ, chứng từ báo nợ bạn đă bỏ tài khoản mặc định hoặc tài khoản mặc định không đúng là tài khoản con của 112 nữa.

BIMOM
03-04-2013, 10:08 AM
Đó là do:
1. Chứng từ phát sinh không có phát sinh tài khoản ngân hàng (112).
2. Bạn đă khai báo tham số chứng từ, chứng từ báo nợ bạn đă bỏ tài khoản mặc định hoặc tài khoản mặc định không đúng là tài khoản con của 112 nữa.
C̣n lư do nào khác không ạ?
1.540
2.541
3. kết quả? 542
Tiện đây cho tôi hỏi làm sao để insert được ngày tháng năm vào UNC này?

phamchicong
03-04-2013, 10:31 AM
C̣n lư do nào khác không ạ?
1.540
2.541
3. kết quả? 542
Tiện đây cho tôi hỏi làm sao để insert được ngày tháng năm vào UNC này?

Cái này sửa lại trong khai báo tham số chứng từ thay v́ để là mặc định Có 11214 là sai sửa lại là Nợ 11214 là OK

thuocdang
03-04-2013, 10:58 AM
C̣n lư do nào khác không ạ?
Tiện đây cho tôi hỏi làm sao để insert được ngày tháng năm vào UNC này?

Bạn liên lạc trực tiếp với ḿnh, ḿnh xem cụ thể nhé.

phamchicong
03-04-2013, 12:00 PM
Bạn liên lạc trực tiếp với ḿnh, ḿnh xem cụ thể nhé.

Vụ này em giải quyết xong rồi anh ah, chỉ khai báo lại tham số chứng từ và sửa lại mẫu của VCB một chút thôi

fso56
06-04-2013, 07:14 PM
Bác nào biết thêm nhiều UNC giúp ḿnh với.

phamchicong
07-04-2013, 10:02 PM
Bác nào biết thêm nhiều UNC giúp ḿnh với.
Để sử dụng th́ chỉ cần download file đính kèm về giải nén và copy vào thư mục Report của phần mềm sau đó vào hệ thống/Khai báo tham số chứng từ/NHBN
Tiêu đê tiếng vịêt thêm: ;BIDV
Tiêu đề tiếng anh thêm: ;BIDV
Mẫu chứng từ in thêm: ;BIDV
Số hiệu thêm: ;SKEY
Save vào là OK
Đây là hướng dẫn của mẫu ngân hàng BIDV bạn lựa chọn ngân hàng bạn muốn là thực hiện tương tự thôi, lưu ư ở đây tên file bạn down về là BIDV nhé, c̣n trong trường hợp của bạn th́ chỉ cần đổi tương ứng thôi. Nếu thế mà bạn vẫn không làm đc th́ có thể liên lạc trực tiếp với ḿnh qua YM ezsoft_help_01 hoặc phone 0989.782.081

phamchicong
29-04-2013, 01:48 PM
Do yêu cầu của người sử dụng mẫu UNC của ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, khác so với mẫu trên diễn đàn đă có,
559
Nên ḿnh post bổ sung, ai cần th́ down 561 về nhé.
Ḿnh bổ sung thêm file excel 560trong trường hợp bạn chi cho cá nhân nhưng phần mềm vẫn chưa cho phép điền đầy đủ thông tin (hướng dẫn file excel: bạn nhập toàn bộ thông tin bên sheet DATA (nếu đơn chị chi tiền cố định th́ có thể copy 1 loạt từ trên xuống dưới trong sheet DATA, lưu ư là dữ liệu phải nằm trên ḍng màu vàng nhé, c̣n không các bạn insert ḍng rồi bổ sung thông in. Khi in ở liên một chỉ cần chọn số UNC là OK, liên 2 sẽ tự chạy theo liên 1)

bigbig8x
24-07-2013, 09:56 AM
Vấn đề của ḿnh ko phải ở download hay giải nén. Vấn đề là ḿnh đă có cái file vcb.mrt rồi, sau đó: copy vào thư mục ReportFiles -> mở phần mềm -> vào khai báo tham số chứng từ -> chọn mă NHBN -> Thêm (ko xoá cái cũ, chỉ thêm): Tiêu đề Tiếng việt là ";VietComBank" - Tiêu đề tiếng Anh là ";VietComBank" - Mẫu chứng từ ";VCB" -> Ctrl F3 -> Vào Báo nợ trong Kế toán tiền mặt tiền gửi -> chọn 1 record đă có sẵn -> ấn Ctrl F7 -> hiện cái box "UỶ NHIỆM CHI" -> trong cái ḍng đầu chọn "VietComBank", ấn "Chấp nhận" -> KHÔNG HIỆN RA CÁI G̀ HẾT (ấn cả F7 cũng vậy). Giúp ḿnh vấn đề này với nhé! Thanks
A Tâm, Em cũng bị vấn đề như thế này! Cách giải quyết như thế nào vậy a Tâm? E cám ơn

ncxn
24-07-2013, 09:59 AM
A Tâm, Em cũng bị vấn đề như thế này! Cách giải quyết như thế nào vậy a Tâm? E cám ơn

bạn liên hệ support nhé

phamchicong
24-07-2013, 10:20 AM
A Tâm, Em cũng bị vấn đề như thế này! Cách giải quyết như thế nào vậy a Tâm? E cám ơn
Cái này là các bạn thêm bị thiếu 1 cái nữa rồi là số hiệu,nếu thêm vào mà không đc th́ liên hệ với ḿnh nhé YM ezsoft_help_01 hoặc mobi 0989782081

bigbig8x
24-07-2013, 11:59 AM
Vấn đề của ḿnh ko phải ở download hay giải nén. Vấn đề là ḿnh đă có cái file vcb.mrt rồi, sau đó: copy vào thư mục ReportFiles -> mở phần mềm -> vào khai báo tham số chứng từ -> chọn mă NHBN -> Thêm (ko xoá cái cũ, chỉ thêm): Tiêu đề Tiếng việt là ";VietComBank" - Tiêu đề tiếng Anh là ";VietComBank" - Mẫu chứng từ ";VCB" -> Ctrl F3 -> Vào Báo nợ trong Kế toán tiền mặt tiền gửi -> chọn 1 record đă có sẵn -> ấn Ctrl F7 -> hiện cái box "UỶ NHIỆM CHI" -> trong cái ḍng đầu chọn "VietComBank", ấn "Chấp nhận" -> KHÔNG HIỆN RA CÁI G̀ HẾT (ấn cả F7 cũng vậy). Giúp ḿnh vấn đề này với nhé! Thanks


Cái này là các bạn thêm bị thiếu 1 cái nữa rồi là số hiệu,nếu thêm vào mà không đc th́ liên hệ với ḿnh nhé YM ezsoft_help_01 hoặc mobi 0989782081
Nguyên nhân vấn đề này là: ḿnh hiểu nhầm 3Tsoft sử dụng biểu mẫu của máy chủ nên copy vào thư mục 3Tsoft ở máy chủ,V́ vậy bạn cần in ở máy nào th́ copy vào thư mục 3Tsoft ở máy đó.

Thiện
30-08-2013, 01:15 PM
Em t́m măi mà không biết cách thêm mẫu UNC, bác nào chỉ em với ạ.

ncxn
30-08-2013, 05:47 PM
Em t́m măi mà không biết cách thêm mẫu UNC, bác nào chỉ em với ạ.

Đọc cho kỹ bài đầu tiên nhé bạn

trangmin
30-08-2013, 10:10 PM
Mẫu ủy nhiệm chi Ngân hàng MaritimeBank:
http://i219.photobucket.com/albums/cc320/tamnv/PaymentOrder/MBB_BMP.jpg
Hướng dẫn:

Download file MBB.zip về máy
Giải nén sẽ được file MBB.mrt
Copy file SCB.mrt vào thư mục ReportFiles trong chương tŕnh
Chạy PMKT 3TSOFT (bản đă được cập nhật ngày 04/11/2010)
Chọn menu "Hệ thống", chọn "Khai báo tham số chứng từ"
T́m tới ḍng có mă là "CTBN", có tên là "Báo nợ" th́ bấm F3
Chương tŕnh hiện ra cửa sổ, tại cửa sổ này, bạn sửa thông tin phần "In chứng từ" như sau:

Tiêu đề tiếng Việt thêm: ;MaritimeBank
Tiêu đề tiếng Anh thêm: ;MaritimeBank
Mẫu chứng từ in thêm: ;MBB
Số hiệu thêm: ;SKEY
Bấm Ctrl+F3 để lưu lại
Chạy lại chương tŕnh và kiểm tra

Chúc các bạn thành công!
bạn ơi ḿnh không biết cách giải nén, bạn có thể gửi giùm ḿnh mẫu sẵn có wa mail ḿnh đc hok?
nếu đc th́ cám ơn bạn rất nhiều!!!
mail của ḿnh là: minhtrang091093@yahoo.com

phamchicong
30-08-2013, 10:27 PM
bạn ơi ḿnh không biết cách giải nén, bạn có thể gửi giùm ḿnh mẫu sẵn có wa mail ḿnh đc hok?
nếu đc th́ cám ơn bạn rất nhiều!!!
mail của ḿnh là: minhtrang091093@yahoo.com
Anh gửi vào email cho em rồi nhé

ngocanh
09-10-2013, 04:57 PM
cho ḿnh mẫu UNC NH HDBank với

ncxn
09-10-2013, 05:11 PM
cho ḿnh mẫu UNC NH HDBank với

Cái mẫu đó như thế nào?

Thiện
25-12-2013, 05:17 PM
Cái mẫu đó như thế nào?
Mod ơi cho em hỏi cái.
Preview nó lên th́ chuẩn A5 cơ mà in ra th́ cứ bị dọc giấy Mod ạ, em phải làm sao?:confused:

phamchicong
25-12-2013, 06:19 PM
Mod ơi cho em hỏi cái.
Preview nó lên th́ chuẩn A5 cơ mà in ra th́ cứ bị dọc giấy Mod ạ, em phải làm sao?:confused:

Bản thân cùng khổ giấy A5 th́ có 2 dạng là A5 dọc và 1/2A4 ngang. Nếu mẫu của bạn là A5 dọc th́ khi in bạn phải để là giấy A5 dọc, c̣n 1/2A4 ngang th́ phải để ngang.
Muốn sửa A5 dọc thành 1/2A4 ngang th́ chỉ cần vào phần chỉnh sửa giấy chọn là A4 dọc và nhập chiều là 21x14.85

arsene_wengerpro2002
04-03-2014, 11:26 AM
671672Anh Tâm ơi, em Hưng bên Ḥa Phát, em đang kẹt chỗ mẫu in UNC mẫu mới của BIDV và Sacombank , anh hỗ trợ giúp em 2 mẫu này với ạ. Em gửi anh bản Scan 2 mẫu UNC này ạ

phamchicong
04-03-2014, 01:07 PM
671672Anh Tâm ơi, em Hưng bên Ḥa Phát, em đang kẹt chỗ mẫu in UNC mẫu mới của BIDV và Sacombank , anh hỗ trợ giúp em 2 mẫu này với ạ. Em gửi anh bản Scan 2 mẫu UNC này ạ
Ḿnh có mẫu này của BIDV bạn dùng nhé

phamkimngoc
10-03-2014, 11:19 AM
minh muon xin mau uy nhiem chi cua ngan hang Dong A , ai co cho minh voi! Thanks

phamchicong
10-03-2014, 01:27 PM
minh muon xin mau uy nhiem chi cua ngan hang Dong A , ai co cho minh voi! Thanks
Bạn lưu ư nên soạn thảo tiếng việt có dấu nhé.
Bạn t́m trong topic này, nếu không có th́ bạn nên đưa ảnh mẫu lên mọi người sẽ thiết kế giúp bạn

phangiang0202
14-03-2014, 01:32 PM
bạn ơi cho ḿnh hỏi, có cần phải cài phần mềm 3TSOFT truoc ko, máy ḿnh ko có cài phần mềm này

phamchicong
14-03-2014, 05:06 PM
bạn ơi cho ḿnh hỏi, có cần phải cài phần mềm 3TSOFT truoc ko, máy ḿnh ko có cài phần mềm này

Toàn bộ mẫu biểu ở đây chỉ dùng cho phần mềm kế toán 3TSOFT thôi bạn ạ, không áp dụng được cho các phần mềm khác

nhoccon
15-03-2014, 02:36 PM
Không có mẫu của ngân hàng vietinbank sao các anh?

thuocdang
15-03-2014, 04:45 PM
Không có mẫu của ngân hàng vietinbank sao các anh?
Bạn đă t́m từ trang 1 chưa?

Hoang Duong
10-04-2014, 06:27 PM
Mở đầu của chuyên mục này mạn phép post lên UNC của BIDV, mong nhận được sự đóng góp.
563
Nếu ai có nhu cầu hoặc có mẫu th́ post ảnh lên ḿnh thiết kế. Hoặc post cho ḿnh file UNC của ngân hàng để ḿnh thiết kế (nghe nói có khoảng 50 ngân hàng th́ phải)
Để sử dụng th́ chỉ cần download file đính kèm về giải nén và copy vào thư mục Report của phần mềm sau đó vào hệ thống/Khai báo tham số chứng từ/NHBN
Tiêu đê tiếng vịêt thêm: ;BIDV
Tiêu đề tiếng anh thêm: ;BIDV
Mẫu chứng từ in thêm: ;BIDV
Số hiệu thêm: ;SKEY
Save vào là OK

H́nh như mẫu này thây đổi rồi Công ơi.

phamchicong
10-04-2014, 06:51 PM
H́nh như mẫu này thây đổi rồi Công ơi.

Vâng thay đổi từ tháng 9 năm vừa rồi, nhưng trong topic này em có post mẫu thay thế rồi anh
http://www.ezsoft.vn/forum/showthread.php/925-Mau-ua-nhiam-chi-caa-cac-ngan-hang.html?p=45533#post45533

Hoang Duong
11-04-2014, 09:29 AM
Vâng thay đổi từ tháng 9 năm vừa rồi, nhưng trong topic này em có post mẫu thay thế rồi anh
http://www.ezsoft.vn/forum/showthread.php/925-Mau-ua-nhiam-chi-caa-cac-ngan-hang.html?p=45533#post45533

Oh, vậy à, Cám ơn Công nhé.

Hoang Duong
11-04-2014, 02:36 PM
Vâng thay đổi từ tháng 9 năm vừa rồi, nhưng trong topic này em có post mẫu thay thế rồi anh
http://www.ezsoft.vn/forum/showthread.php/925-Mau-ua-nhiam-chi-caa-cac-ngan-hang.html?p=45533#post45533
Sao máy anh mở lên được mà mấy máy nhánh không mở được nhỉ?

Hoang Duong
11-04-2014, 04:26 PM
Hichic, bây giờ hiểu v́ sao nó không lên được rồi.