PDA

View Full Version : Góp ư 1. Đóng góp ư kiến với Ban Quản trị diễn đàn
 2. Góp ư về phiếu nhập và phiếu bán hàng
 3. Nhập chi tiết hoá đơn
 4. Chỉnh sửa lại giao diện menu
 5. Một vài tính năng (+/-)
 6. Chính sách tiết kiệm
 7. BC tồn công nợ theo đối tượng
 8. Khoá sổ
 9. Diễn giải trên báo cáo
 10. In hóa đơn tự in!
 11. Về quản lư đối tượng trong chương tŕnh
 12. Thêm cột TK có khi nhập chứng từ "nhập xuất thắng"
 13. Viết hóa tên đơn vị khi đăng kí bản quyền!
 14. Góp ư về phiếu thu, chi
 15. Những bút toán cố định hàng tháng
 16. a Tâm
 17. Hoàn thiện kế toán công tŕnh
 18. Phân hệ bán hàng : có cần quản lư phiếu giao hàng
 19. Lối không vào xem được diễn đàn con
 20. [thêm tính năng]vài mẫu báo cáo phục vụ kế toán quản trị
 21. Góp ư về mă đối tượng trong báo cáo "Sổ chi tiết tạm ứng"
 22. Đọc số tiền bằng chữ
 23. Hiện cột ghi chú trong bàng kê hóa đơn GTGT đầu vào
 24. Đề nghị cải tiến thêm trong phần danh mục tài khỏan.
 25. Đề nghị thêm lọc theo tài khoản (152,153,155,156.. hàng tồn kho) trong nhập xuất tồn
 26. Một số góp ư cần cải thiện
 27. Không biết thuộc phần nào v́ tùm lum quá
 28. Phương pháp tính hàng tồn kho
 29. Lỗi phần xử lư khử trùng khi mua hàng
 30. Mẫu in phiếu thu, phiếu chi
 31. Thêm chức năng bảo mật cho người dùng h́nh thức hóa đơn tự in
 32. Đề nghị thêm phần subtotal
 33. Sao chép chứng từ
 34. Thiết kế thêm Phiếu nhập khẩu!
 35. Hiển thị mở nhiều phân hệ trên chương tŕnh 1 lúc
 36. Thêm sổ sách theo quyết định 48
 37. 3TSOFT với Thông tư 28/2011/TT-BTC
 38. [thảo luận] chức năng mới - khuyến măi
 39. Tổng hợp vài điều sau 3 tháng t́m hiểu 3TSOFT V48
 40. thông tin doanh nghiêp
 41. Nên để tài khoản công nợ khác với tài khoản đối tượng
 42. Lợi ích từ việc sử dụng 3TSOFT mà ít ai chú ư đến
 43. Tự động hiển thị ngày lập phiếu!
 44. Cách tạo tài khoản cấp 2 trong phần mềm kế toán 3Tsoft mà không bị báo lỗi
 45. Có phải nhập số dư đâù kỳ công tŕnh không ?
 46. Một số chi tiết nhỏ sau cập nhật ngày 24/10/2011
 47. Báo cáo nhập xuất tồn chỉ có số lượng!
 48. Thực hiện 2 sổ kế toán trên cùng một phần mềm
 49. Việc nhập liệu nhiều hóa đơn trong 1 phiếu chi
 50. Cho em hỏi làm thế nào để lên báo cáo"danh sách mặt hàng có thay đổi giá"
 51. Thiết lập phim tắt cho màn h́nh nhập liệu
 52. Cơ sở dữ liệu web base
 53. Phiếu chi phí mua (Vật tư hàng hóa)
 54. Một số kiến nghị sửa đổi phần mềm kính gửi các đồng chí tham khảo và cùng chém
 55. Danh mục hợp đồng
 56. Một số góp ư nhỏ
 57. Về 3Tsoft
 58. Vào diễn đàn chậm
 59. Cảm nhận, và góp ư nhỏ cho 3tsoft
 60. Tự tính VAT và đăng kư mă sản phẩm công tŕnh
 61. Một số đề nghị dành cho phần mềm anh em xem có cần thiết không
 62. Lỗi trong phần in phiếu thu
 63. Kết xuất dữ liệu sang HTKK khoong chính xác
 64. {tính năng} thêm phương pháp sản xuất theo lô hàng
 65. Phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn vào đâu
 66. Thêm tính năng cho phần mềm
 67. Cần update 3Tsoft để Export dữ liệu sang HTKK3.1.7 theo quư
 68. không xem được báo cáo nhập - xuất - tồn
 69. Mở thêm topic báo cáo vi phạm?
 70. Cung cấp ứng dụng 3Tsoft trên nền điện toán đám mây!
 71. Khai báo hóa đơn đỏ
 72. Nhân sự, tiền lương