PDA

View Full Version : Kế toán TSCĐ, CCDC



 1. Tại sao tài khoản có số dư 2 bên trong Bảng CĐPS?
 2. Bảng phân bổ khấu hao không bằng phát sinh của Tk 214?
 3. Làm thế nào để giảm tài sản?
 4. Sửa lại ngày bắt đầu tính khấu hao.
 5. Đăng kư CCDC, tài sản đang sử dụng vào PMKT Smartkey 2010!
 6. Phân bổ công cụ, dụng cụ
 7. Hỏi về quy tŕnh hạch toán và theo dơi công cụ dụng cụ?(TSCĐ chắc tương tự)
 8. Vấn đề gặp phải khi sử dụng phần mềm 3TSOFT
 9. cho ḿnh hỏi vể TSCĐ nhập khẩu
 10. Công cỤ dỤng cỤ
 11. khi mua mới CCDC hạch toán trên PM ezsoft
 12. phân bổ CCDC cho quản lư và các công tŕnh khác nhau
 13. Xin hỏi về cách nhập nhanh số dư tai sản
 14. Help me! Sửa chữa tài sản cố định!
 15. Phân bổ chi phí thuê kho
 16. Bảng cân đối ko cân khi nhập công cụ dụng cụ!
 17. Thuê kho một năm.
 18. làm sao CCDC tư phân bổ hàng tháng?
 19. MuỐn xem sỔ chi tiẾt cẬp nhẬt hàng ngày
 20. Tự động phân bổ ?
 21. Cập nhật danh mục tài sản không được
 22. Về việc báo tăng giá trị TSCĐ
 23. Việc dừng phân bổ khấu hao TSCĐ
 24. Thẻ tài sản
 25. Không có phần hành TSCĐ- trong PM
 26. Khấu hao lẻ tháng th́ nhập vào phần mềm như thế nào????
 27. Lỗi bảng khấu hao tài sản cố định
 28. Dinh khoan the nao de tang gia trị TSCD sau Quyet toán?
 29. Biểu mẫu trong phân hệ TSCĐ - CCDC
 30. Hướng dẫn sửa mẫu bảng tính công cụ dụng cụ
 31. Hỏi về cách hạch toán tài khoản 241 trên phần mềm
 32. Xuất hàng hoá trong kho làm tài sản cố định
 33. Sổ tscĐ
 34. hủy phần tính khấu hao?
 35. Vấn đề cần kiểm tra lại trong phần nhập danh mục TSCD từ excel
 36. Chuyển TSCĐ thành CCDC do ko đủ tiêu chuẩn ghi nhận
 37. Cách hạch toán thanh lư TSCĐ trong phần mềm 3tsoft
 38. Thời điểm tính khấu hao TSCĐ
 39. Chi phí sửa chữa tài sản cố định thuê hoạt động
 40. Khai báo nhầm CCDC thành TSCĐ
 41. Sổ tscĐ
 42. Câu hỏi rất hữu ích trong phần TSCĐ nhé!
 43. Số dư cuối sổ tổng hợp N-X-T lệch so với sổ chi tiết tài khoản
 44. Làm sao để các bút toán khóa sổ nằm ở cuối cùng của nhật kư chung
 45. Một số vấn đề kê khai và đăng kư TS trong PMKT 3TSoft