PDA

View Full Version : Quản lư kho  1. Phiếu nhập kho có nhảy vào sổ nhật kư chung được không?
  2. Quản lư vật tư hàng hóa và công nợ