PDA

View Full Version : Khác 1. Cách sử dụng máy tính cá nhân (casio) trong PMKT Smartkey 2010!
 2. Với PMKT Smartkey 2010, bạn không sợ xóa nhầm mă đang dùng!
 3. Một số tính năng hữu ích với người làm kế toán!
 4. Cách kê khai nhiều hóa đơn GTGT trên một chứng từ.
 5. Cách kết xuất dữ liệu từ PMKT Smartkey 2010 sang excel
 6. Không in được trong PMKT Smartkey 2010!
 7. Cách in nhiều chứng từ với một lệnh in trong PMKT Smartkey 2010!
 8. Thành viên mới
 9. có bất kỳ chi phí nào cho về sau không?
 10. Phần phân loại chứng từ
 11. Làm thế nào để nhập 1 lấn trong PM mà thể hiện ở cả 2 phần hành
 12. Huỷ chứng từ cũ
 13. Cách đánh lại số chứng từ
 14. Em hỏi chút về các mẫu phiếu với
 15. update số liệu
 16. Cách xóa chứng từ trên sổ nhật kư chung
 17. Danh mục tiền tệ với tỷ giá các loại ngoại tệ
 18. Xin hướng dẫn một số chức năng
 19. Không in được chứng từ trên máy trạm
 20. Xuất hiện lỗi khi ấn F5 để hiện máy tính
 21. Loi ve BCDSPS
 22. Theo dơi chi phí theo từng vụ việc như thế nào?
 23. chỉnh sửa dấu phẩy trong PM
 24. ?Font chữ khi kết xuất dữ liệu ra excel
 25. Sổ cái TK 33311 bị sai
 26. Bản quyền
 27. Cap nhật sản phẩm
 28. không vào được phần mềm
 29. Tài liệu hướng dẫn sử dụng PM đang lạc hậu so với phần mềm
 30. lỗi phần mềm
 31. Lỗi do đâu
 32. Lỗi do đâu
 33. Không ghi được Ngày tháng trong 3Tsoft
 34. Số dư đầu kỳ của đầu "chi phí" và "doanh thu"
 35. Font chữ trên thanh tiêu đề
 36. Xin file database để làm báo cáo thực tập
 37. Báo Cáo lưu chuyển tiền tệ không khớp!
 38. Lỗi font chữ
 39. Lỗi khi in sổ sách
 40. Các bạn chỉ giùm ḿnh với
 41. Đánh giá chênh lệch cuối năm.
 42. Sổ sách kế toán
 43. Thêm ḍng cộng số phát sinh và cộng dồn trên mỗi trang in sổ sách
 44. Xin cho biết cách khắc phục khi in sổ
 45. In phiếu
 46. Lỗi đăng nhập
 47. Lỗi không vào được phần mềm
 48. Khai báo VAT?
 49. Không lập được phiếu thu?
 50. Giăn ḍng trong 1 ô merge cell
 51. Phần mềm kế toán bị lỗi.
 52. sửa mẫu chứng từ phiếu bán hàng
 53. Các bác giúp e, e không vào ĐƯỢc phẦn mỀm ...
 54. Báo cáo công nợ
 55. Sổ chi tiết công nợ theo công tŕnh
 56. In sỔ sách hàng loẠt
 57. Cập nhật excel chứng từ vật tư ngoại bảng không được
 58. Chứng từ kế toán ngoài bảng
 59. Hàm t́m kiếm với tên sheet
 60. lỗi Import báo có
 61. Lỗi do xóa file "trợ giúp online"
 62. Danh mục đối tượng
 63. Bảng cân đối số phát sinh
 64. Máy chủ không vào được phần mềm
 65. Chuyển dữ liệu kế toán cũ từ các phần mềm khác sang 3Tsoft
 66. Khai báo VAT đầu vào
 67. không nhập được ngày tháng năm trong cơ sở dữ liệu
 68. tự động khóa dữ liệu kế toán
 69. tương ứng với phần chứng từ nghiệp vụ khác trong Misa th́ trên 3tsoft thực hiện ntn?
 70. chuyển làm BCTC từ QĐ 48 sang QĐ 15 có được ko?
 71. Nút VAT không hiện thị màu đỏ?
 72. Lơi khi vào danh mục đối tượng
 73. Các in nhanh chứng từ, sổ sách trong phần mềm 3TSOFT
 74. Chức năng truyền dữ liệu trong phần mềm 3TSOFT
 75. Các công việc cần làm trên smartkey cho năm 2014 sau khi khóa dữ liệu!
 76. Thay đổi nội dung thông tin bản quyền
 77. xuất khẩu dữ liệu ra HTKK thiếu thuế GTGT hàng nhập
 78. Mă đối tượng khách hàng
 79. Lỗi phần mềm khi truyền và nhận dữ liệu
 80. Tổng cộng trên bảng cân đối số PS ko đúng
 81. Làm cách nào đánh số phiếu lại hàng loạt trong phần mềm 3tsoft
 82. không TH được SL
 83. Sự khác nhau của sổ chi tiết tài khoản
 84. Các bước xem chi tiết phát sinh và tồn ngoại tệ của đối tượng công nợ
 85. Ư nghĩa ḍng màu xanh ở cuối cửa sổ chứng từ
 86. Không tạo mới được CSDL