PDA

View Full Version : Kế toán lương 1. Lư thuyết kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương phần 1
 2. Lư thuyết kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương phần 2
 3. Lư thuyết kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương phần 3
 4. Lư thuyết kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương phần 4_end
 5. tính lương net?
 6. Bảo hiểm xă hội - cứu???
 7. Các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công
 8. Bảng lương thời vụ 2008
 9. Trính 2% Kinh phí Công đoàn
 10. Giảm tiền lương đóng bảo hiểm xă hội
 11. Năm 2014 chi phí BHXH của doanh nghiệp tăng lên!!!
 12. Thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, góp phần đảm bảo an sinh xă hội
 13. Điều kiện hượng trợ cấp thôi việc và cách tính tiền trợ cấp thôi việc