PDA

View Full Version : Thuế GTGT (VAT) 1. QĐ 2905 V/v đính chính Thông tư 153
 2. Thuế GTGT của phần mềm!
 3. Tổng Cục thuế trả lời một số vướng mắc khi thực hiện Thông tư 153/2010/TT-BTC
 4. Thủ tục đăng kư sử dụng hoá đơn
 5. Báo cáo thuế GTGT và các ưu điểm trong phần mềm 3TSoft!
 6. Tách phần hàng hóa, dịch vụ mua vào trong nước và hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu
 7. Thuế GTGT được hoàn lại
 8. Thuế GTGT được khấu trừ chuyển sang ḱ sau
 9. Vài vấn đề về kết chuyển thuế GTGT trong 3TSOFT
 10. Gia hạn 06 tháng thời hạn nộp thuế GTGT của tháng 4, tháng 5, tháng 6 năm 2012
 11. Có được làm điều chỉnh sau khi đă xin hoàn thuế ko?
 12. Xử lư chênh lệch thuế VAT đầu vào
 13. Về phần Thuế thể hiện trên HĐĐ
 14. CV 17557/2013 Xác định doanh thu để nộp thuế theo pp khấu trừ
 15. Kê khai, nộp và hạch toán thuế GTGT văng lai, ngoại tỉnh
 16. Thông tư mới nhất hướng dẫn thuế GTGT theo Nghị định 12/2015/NĐ-CP
 17. Lỗi khi khai báo VAT trên PMKT