PDA

View Full Version : Thuế thu nhập cá nhân 1. Quyết toán thuế TNCN năm 2010 xin được giúp đỡ.
 2. [thảo luận] Kê khai thuế TNCN cho người có thu nhập nhiều nơi
 3. Tích hợp mảng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương vào phần mềm!
 4. Miễn thuế thu nhập cá nhân dưới 9 triệu đồng
 5. Thu nhập văng lai trên 1 triệu đồng mới bị đánh thuế
 6. Hướng dẫn mới về thuế TNCN 2011
 7. Bắt đầu quyết toán thuế thu nhập cá nhân
 8. quyết toán thuế TNCN 2011
 9. Phần mềm TNCN 2.4
 10. Quyết toán thuế TNCN 2011 cho người chưa có MST
 11. Tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN ở bậc 1 (từ ngày 01/7/2012 đến 31/12/2012)
 12. Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2012 theo công văn 187/TCT- TNCN