PDA

View Full Version : Các sắc thuế khác  1. TT 103/2005/TT-BTC của BTC hướng dẫn về tiêu chuẩn và điều kiện Phần mềm kế toán
  2. TT28/2011/TT-BTC thay thế TT60/2007/TT-BTC có ǵ thay đổi?
  3. Thông tư Số: 138/2011/TT-BTC ngày ngày 4 tháng 10 năm 2011
  4. Thủ tục đăng kư, kê khai, quyết toán thuế nhà thầu khi ứng trước tiền hàng
  5. Tham khảo một số văn bản luật liên quan đến thuế 2014