PDA

View Full Version : Hóa đơn, chứng từ 1. Bộ Tài chính cho phép bán hóa đơn cho doanh nghiệp đủ dùng đến 31/03/2011
 2. Thông tư 153/2010 của Bộ tài chính
 3. TCT trả lời một số vướng mắc trong quá tŕnh triển khai thực hiên TT 153
 4. TCT hướng dẫn một số quy định về in, sử dụng hoá đơn
 5. Phần mềm nhập Hoá đơn tồn đến 31/12/2010
 6. hỏi về chứng từ xuất hàng hóa thuê gia công
 7. Cho hỏi về hóa đơn xuất khẩu.
 8. Hóa đơn tự in với mă vạch hai chiều?
 9. Lập hóa đơn tự in đối với hàng xuất bán nhiều lần trong tháng.
 10. Muốn in mẫu hóa đơn tự in?
 11. Hủy hóa đơn với hóa đơn tự in
 12. Cách xử lư đối với hóa đơn viết sai
 13. Cách xử lư các trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn
 14. Một số lưu ý đối với hóa đơn GTGT đầu vào - đầu ra