PDA

View Full Version : Trợ giúp 1. Hỏi về kê khai thuế
 2. Export dữ liệu sang phần mềm hỗ trợ kê khai thuế
 3. Kết xuất ra phần mềm kê khai thuế
 4. update file Excell - Danh mục đội tượng
 5. Cập nhật từ excel bị lỗi font!
 6. Hỏi về cách kết xuất dữ liệu sang HTKK?
 7. Vẫn không update Danh muc Vật tư từ excell được
 8. Ai giúp với: chỉ ḿnh cách nhập file CTKT với ?
 9. Thứ tự chứng từ
 10. Cập nhật dữ liệu từ Excel
 11. Số âm trong Báo cáo tài chính
 12. Không rơ lỗi phát sinh, không in được sổ và các phiếu
 13. Hiện thị màu sắc trên ḍng chứa con trỏ
 14. In hóa đơn, phiếu nhập kho đơn vị tính bằng USD
 15. Không kết xuất được sang phần mềm HTKK 3.0
 16. Không nhập chứng từ kế toán từ file CTKT- xin cả nhà chỉ với
 17. Thêm Tài khoản cấp 2
 18. Kết xuất dữ liệu sang HTKK
 19. sử dụng phần mềm
 20. Cập nhật CTKT chỉ lên TK chi tiết ko lên TK Tổng hợp - Các A chỉ dùm
 21. Cập nhật từ Excell - gặp vấn đề
 22. Lỗi nhập số liệu
 23. Một vài thắc mắc về chức năng nhập khẩu dữ liệu từ excel
 24. Tùy chọn in PXĐC hoặc PXK
 25. ko tự động mở chứng từ
 26. LỖi phỤc hỒi dỮ liỆu