PDA

View Full Version : Số dư đầu kỳ 1. Nhập số dư đầu kỳ trong báo cáo tài chính
 2. Làm sao để nhập số dư đầu kỳ???
 3. Số dư đầu kỳ tài khoản ngoài bảng
 4. Tồn kho đầu kỳ kế toán - Hàng hoá
 5. số dư đầu kỳ
 6. sao lưu
 7. Dư đầu kỳ TK vật tư
 8. Số dư đầu kỳ ?
 9. Bắt đầu làm năm 2011, nhưng ko thể để số dư cuối năm 2010
 10. Số dư đầu kỳ
 11. số dư đầu kỳ
 12. số dư đầu kỳ TK 111 và TK 112
 13. Có thể sửa số dư đầu kỳ sau khi đă nhập dữ liệu?
 14. Có nên chuyển 4212 sang 4211 khi kết thúc năm TC
 15. Giúp ḿnh nhập số dư đầu kỳ tài khoản 331
 16. Số dư đầu kỳ
 17. Báo lỗi khi nhập số tiền
 18. Số dư đầu kỳ bị lệch với các báo cáo
 19. Sửa số dư đầu kỳ
 20. Nhập số dư đầu kỳ của TSCĐ
 21. Nhập vào phần nào để chuyển từ 414 sang 431
 22. Số dư đầu kỳ TK 156 không có trong bản cân đối kế toán
 23. số dư đầu kỳ import từ exel
 24. nhập hàng hóa từ excel vào số dư đầu ḱ.
 25. Giúp e với TK 131 và 331....
 26. Giúp em điền số dư đầu ḱ ạ !
 27. Giúp em cách điền số dư đầu ḱ ạ !