PDA

View Full Version : TP. Hồ Chí Minh  1. Nhận làm báo cáo thuế, báo cáo tài chính và sổ sách kế toán ngoài giờ hành chính
  2. Kế toán tổng hợp, kế toán báo cáo thuế
  3. T́m việc kế toán
  4. Nhận làm báo cáo thuế, BCTC, hoàn thiện sổ sách kế toán cho Doanh Nghiệp
  5. Nhận làm Báo Cáo Tài Chính, Quyết toán thuế năm. Tel 0909.989.676