PDA

View Full Version : Thông báo cập nhật! 1. Update Smartkey 2010.2
 2. Bản cập nhật ngày 18/08/2010!
 3. Bản cập nhật ngày 24/08/2010!
 4. Bản cập nhật ngày 10/10/2010: Smartkey 2010 To 3TSOFT 2010
 5. Bản cập nhật ngày 04/11/2010
 6. Ngày 19/11/2010
 7. Ngày 09/12/2010
 8. Cách down bản cập nhật !
 9. Xin các bác EZSOFT cho biết Smartkey2010 được sử dụng đến bao giờ, có hạn chế ǵ ?
 10. Tổng hợp những nội dung cập nhật
 11. Ngày 18/02/2011
 12. Hướng dẫn update của ngày 18/02
 13. Ngày 12/03/2011
 14. Hướng dẫn download nội dung cập nhật sản phẩm
 15. Hướng dẫn cập nhật chương tŕnh
 16. Hướng dẫn cập nhật cơ sở dữ liệu
 17. Xây dựng một số hàm EXCEL (Add-In) lấy dữ liệu từ phần mềm kế toán 3TSOFT
 18. Góp ư sắp xếp lại mục cập nhật
 19. Giải pháp hóa đơn tự in với phần mềm kế toán 3TSOFT!
 20. Bản cập nhật ngày 18/04/2011
 21. Các bước lập chứng từ kế toán khi lập chứng từ vật tư
 22. Cập nhật sản phẩm có phải theo tŕnh tự không?
 23. Một lỗi thường gặp khi sử dụng hóa đơn tự in
 24. Ngày 19/05/2011
 25. Ngày 30/05/2011
 26. Phương thức cập nhập phần mền
 27. Ngày 20/06/2011
 28. Tổng hợp những nội dung cập nhật (02/08/2011)
 29. Ngày 24/10/2011
 30. Cập nhật 24.10.2011 không như ư
 31. Sửa lỗi cập nhật
 32. Làm thế nào để đưa được cột "Bảo hành" ra phiếu xuất kho khi in.
 33. Cập nhật báo lỗi column"BH_Ctrl" does not belong to table!
 34. Tha thiết mong bản cập nhật lần sau!
 35. Thông báo cập nhật Thông tư 138/2011/TT-BTC ngày 04/10/2011
 36. Cập nhật bị lỗi.
 37. Ngày 16/02/2012
 38. Vấn đề về cập nhật khi đă thay đổi trên mẫu báo cáo?
 39. Cầu cứu !
 40. Ngày 10/06/2012
 41. Cập nhật 10/06/2012 chạy khấu hao/phânn bổ bị lỗi
 42. Lỗi cập nhật phần mềm
 43. Cập nhập bị lỗi
 44. Ngày 25/07/2012
 45. Thắc mắc về update cho cơ sở dữ liệu cũ.
 46. Ngày 18/09/2012
 47. Thông báo cập nhật phần mềm kế toán 3TSOFT ngày 05/11/2012
 48. Ngày 19/02/2013
 49. Lỗi sau khi cập nhật
 50. Ngày 10/04/2013
 51. Thông báo nội dung cập nhật 3TSOFT ngày 22/05/2013
 52. Hướng dẫn xử lư tài sản theo Thông tư 45/2013/TT-BTC
 53. Thông báo nội dung cập nhật 3TSOFT ngày 18/07/2013
 54. Thông báo nội dung cập nhật 3TSOFT ngày 18/08/2013
 55. Tiện ích làm việc với database
 56. Thông báo cập nhật phần mềm kế toán 3TSOFT ngày 09/12/2013
 57. Thông báo nội dung cập nhật 3TSOFT ngày 10/02/2014
 58. Thông báo nội dung cập nhật 3TSOFT ngày 08/03/2014
 59. Nâng cấp htkk phiên bản 3.2.3
 60. Thông báo nội dung cập nhật 3TSoft ngày 01/07/2014
 61. Cập nhật PM
 62. Lỗi chạy măi không xong khi nâng cấp phiên bản mới
 63. Phần mềm không lưu các thông tin thay đổi trong mục "Chọn mẫu in" khi in hóa đơn
 64. Chức năng gửi email chứng từ
 65. Không Export BCTC theo TT133 sang HTKK 3.8.2 được