PDA

View Full Version : Danh sách đại lư  1. Đại lư phân phối phần mềm kế toán 3TSOFT tại Hải Pḥng
  2. Đại lư tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên: Công ty TNHH Dịch Vụ Kế Toán VBP
  3. Đại lư tại HCM, B́nh Dương, Đồng Nai: Công ty TNHH Kiểm toán U&I
  4. Tặng miễn phí 100 bản quyền 3TSOFT 2010 tại HCM, B́nh Dương, Đồng Nai
  5. Đơn vị phối hợp triển khai tại Hải Pḥng: Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Sơn B́nh
  6. Tặng bản quyền PMKT 3TSOFT tại HCM, B́nh Dương, Đồng Nai. Hạn đăng kư 31/05/2013.
  7. Đăng kư làm đại lư 3Tsoft