PDA

View Full Version : Thông báo hoạt động diễn đàn  1. Thông báo nâng cấp diễn đàn và giao diện
  2. Thông báo thay đổi giao diện mặc định
  3. Avatar
  4. Bổ sung PM Quản lư nhân sự tiền lương
  5. Dữ liệu năm cũ đă bị khóa không sửa lại được!
  6. Thông báo về việc diễn đàn khó truy cập và thư gửi email kích hoạt, bản quyền lỗi