PDA

View Full Version : Không nhập chứng từ kế toán từ file CTKT- xin cả nhà chỉ vớivmcuong
05-11-2011, 04:30 PM
Chào cả nhà,

Ḿnh muốn cập nhật chứng từ kế toán Ngân hàng từ file CTKT mẫu, ḿnh đă làm đầy đủ theo hướng dẫn mà cập nhật không đc. ḿnh có đính kèm file cả nhà xem giúp.

cảm ơn cả nhà

thuocdang
05-11-2011, 08:49 PM
Chào cả nhà,

Ḿnh muốn cập nhật chứng từ kế toán Ngân hàng từ file CTKT mẫu, ḿnh đă làm đầy đủ theo hướng dẫn mà cập nhật không đc. ḿnh có đính kèm file cả nhà xem giúp.

cảm ơn cả nhà
Tôi đă nhận chứng từ từ file excel của bạn và lấy được b́nh thường. Do đó, tôi nghĩ có thể chương tŕnh của bạn chưa phải là bản chương tŕnh mới nhất, bạn nên nâng cấp phần mềm lên bản mới nhất. Ngoài ra, tôi lưu ư bạn, tại ḍng cuối cùng (ḍng 63), bạn đă để thiếu mă chứng từ (cột A).

vmcuong
07-11-2011, 12:57 PM
Cảm ơn anh,

Đă update chương tŕnh mới nhất và import dữ liệu thành công.
----------------------------------------
Topic had been solved! Close now
ncxn