PDA

View Full Version : Hỏi về cách kết xuất dữ liệu sang HTKK?thuocdang
14-09-2010, 04:38 PM
Người gửi: Nguyễn Diệp
Email: diepdonaifan@yahoo.com

Nội dung: Xin A chỉ giúp v/v cập nhật vào PM HTKK 2.5.2 như thế nào?

thuocdang
14-09-2010, 04:38 PM
Người gửi: Nguyễn Diệp
Email: diepdonaifan@yahoo.com

Nội dung: Xin A chỉ giúp v/v cập nhật vào PM HTKK 2.5.2 như thế nào?

Chào bạn!

Nội dung này có trong video hướng dẫn sử dụng. Bạn xem tại đó nhé.

Thân!

BIMOM
08-02-2011, 12:50 PM
http://www.ezsoft.vn/VIDEO_SMARTKEY/index.swf

phamchicong
08-02-2011, 02:30 PM
Người gửi: Nguyễn Diệp
Email: diepdonaifan@yahoo.com

Nội dung: Xin A chỉ giúp v/v cập nhật vào PM HTKK 2.5.2 như thế nào?

Để cập nhận được vào HTKK 2.5.2 bạn cần làm theo các bước sau.
1. Cài đặt phần mềm HTKK (cái này th́ chắc chắc rồi nhỉ)
2. Khai báo thông tin doanh nghiệp trong phần hệ thông của HTKK (cái này chắc bạn làm được mà)
3. Vào phần mềm 3TSoft\Trợ giúp\Kết xuất dữ liệu sang phần mềm HTKK (hoặc Quản trị hệ thông\Export báo cáo thuế) sau đó chọn khoảng thời gian bạn cần import số liệu, phần đường dẫn bạn chọn đến thư muc DataFiles của phần mềm HTKK và cài đặt và khai báo thông tin doanh nghiệp xong (mặc định là: C:\Program Files\HTKK130\DataFiles) rồi nhấn thực hiện là OK
sau đó vào phần mềm HTKK kiểm tra thành quả của ḿnh nhé