Chào mừng bạn đến với Phần mềm kế toán 3TSoft.
Công ty TNHH EZSOFT
HĂY T̀M KIẾM TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI. XIN CẢM ƠN!

Conversation Between trung78952 and quahotluon

1 Tin nhắn của khách

  1. Tầm quan trọng của dịch vụ dịch thuật tiếng Anh :"hiên có một khó khăn khá lớn là tài liệu kỹ thuật và chuyên môn được bàn giao phần lớn là bằng tiếng Anh, thứ ngôn ngữ thông dụng nhất trên thế giới ngày này. Mà ở Việt Nam hiên nay, tuy rằng tiếng An...". Ban nhu cầu t́m hiểu thêm nhiều hơn nữa? Xem chi tiết: dịch thuật tài liệu tiếng anh
Hiển thị tin nhắn từ 1 đến 1 của 1
Add Url at Pingmyurl.com

3TSoft | EZSOFT.Ltd