Xin được hỏi cách để khi in phiếu Thu Chi không có tên khách hàng ở phần chữ kư

Printable View