Phần tiếng Anh ḿnh sửa lại, các bạn tham khảo và cho thêm ư kiến nhé.
Hoá đơn đỏ:
http://i1129.photobucket.com/albums/m505/vohoangduong/DaSang-Hoadondo.png

Hoá đơn xuất khẩu:...