Em chào Anh,
Anh tham khảo link này nhé: http://www.ezsoft.vn/forum/showthread.php?1545-Giai-phap-cho-Cannot-resolve-collation-conflict-for-equal-to-operation
Trường hợp này của Anh do CSDL cũ cài...