Theo như ư bạn th́ cuối tháng bạn mới thực hiện thao tác tính giá vốn, nhưng không hẳn là bất cứ thời điểm nào bạn thực hiện thao tác đó là không được. Nếu nhà quản lư muốn biết lúc giữa tháng th́...