Phải vậy không, nghe nói BHTN nữa mà...
Nếu không phải bạn viết nọi dung này xin vui ḷng ghi rơ nguồn trích dẫn,
Cảm ơn,