Cái này để vài hôm nữa rảnh rảnh, ḿnh sẽ liên lạc với BIMOM để gặp trao đổi cụ thể.