Chào các bạn!

Đây là mẫu hóa đơn GTGT do Công ty TNHH Đá Sáng tự thiết kế, mẫu này sẽ in toàn bộ nội dung từ phần mềm (có nghĩa là không phải đi đặt in). Hôm trước Công ty TNHH Đại Hùng là đi...