Mẫu cũ sổ chi tiết tài khoản đây, bạn paste đè vào file cũ rồi sửa lại theo ư nhé!