cho ḿnh hỏi là cty ḿnh dùng h́nh thức nhật kư chung nhưng bán hàng nhiều mỗi lần bán ḿnh kô thể lên miết như thế đuoc ḿnh đc biết là lập bảng kê hóa đơn bán ra rồi ghi ḍng tổng vào sổ nhật kư chung.vậy bảng kê ni ḿnh lập cho 1 tháng đc kô (cty ko dung so nk dc biêt).nếu đuọc th́ cah lập như thế nào
2.sổ cái nhật kư chung ghi vào cuồi tháng ngày tháng của mỗi nghiệp vụ ghi trên sổ cái đều là ngày 31 hết hay là theo ngày của nghiẹp vụ phát sinh
các bác giúp em với em cảm ơn