Ḿnh đă tải và nâng cấp, phần code th́ ok c̣n phần sql th́ măi nó vẫn không xong
Untitled.jpg
Không biết nó bị lỗi ǵ

Chủ đề tương tự: