Yêu em, anh chấp nhận đầu tư dài hạn
Dẫu biết ḿnh tài sản chẳng hơn ai
Phải bổ sung bằng nguồn vốn đi vay
Chỉ mong được có em trong ṿng tay duyên Nợ

Ta quen nhau cũng gần hai niên độ
Biết bao nhiêu nghiệp vụ đă phát sinh
T́nh yêu đâu là tài sản hữu h́nh
Mà sao cứ hao ṃn theo năm tháng

Ta gặp nhau trong mỗi kỳ kế toán
Cứ ngỡ t́nh ḿnh lăng mạn quá đi
Gặp thường xuyên, anh sợ khoản phải chi
Mà định kỳ em lại không đồng ư

Em đâu hiểu cùng t́nh yêu c̣n song hành t́nh phí
Anh phải hạch toán làm sao cho hợp lư cả hai bên

Xa em rồi anh mới lại hiểu thêm
Đường đến tim em phải dự pḥng đau khổ
Để có t́nh yêu đôi khi đành chịu lỗ
Nhưng t́nh yêu đâu phân bổ được nhiều lần

Đến bây giờ anh vẫn măi phân vân
Không hiểu t́nh yêu có cần t́m nguyên giá
Nỗi đau kia có thành Nợ mà anh phải trả
Xin để anh kết chuyển hết vào tim

Em có về xem lại nhật kư chung
Kỷ niệm một thời ta cũng nhau ghi sổ
Anh dự toán t́nh ta không dang dở
Em th́ thầm: "Đừng ghi đỏ nhé anh!"

Thư t́nh anh bản báo cáo mong manh
Anh trao vội không thuyết tŕnh ǵ cả
Bởi anh nghĩ ta không c̣n xa lạ
Chế độ hiện hành đă nói hộ ḷng anh

Những lời yêu thực tế đích danh
Những tâm sự b́nh quân anh nói được
Những ước mơ nhập sau mà xuất trước
Em mỉm cười ghi nhận hết ḷng anh

C̣n nhớ không em những buổi chiều
Những chiều mưa chứng từ nào tả xiết
Lời nồng nàn anh trao em chi tiết
Thật dịu dàng em tổng hợp hết t́nh anh

Em trở về nhận lại vốn liên doanh
Kiểm kê lại những lần anh sơ ư
Kỷ niệm dẫu thừa xin em đừng xử lư
Để anh măi coi là chi phí dở dang...

Chủ đề tương tự: