Chào mừng bạn đến với Phần mềm kế toán 3TSoft.
Công ty TNHH EZSOFT
HĂY T̀M KIẾM TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI. XIN CẢM ƠN!
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2
 1. #1
  Tham gia ngày
  01 Jan 1970
  Bài viết
  0
  Post Thanks / Like
  Năng lực viết bài
  0

  QĐ 2905 V/v đính chính Thông tư 153

  BỘ TÀI CHÍNH
  ------- CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------
  Số: 2905/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2010

  QUYẾT ĐỊNH
  VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 153/2010/TT-BTC NGÀY 28/9/2010 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HOÁ ĐƠN BÁN HÀNG HOÁ, CUNG ỨNG DỊCH VỤ
  BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
  Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008;
  Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng ḥa xă hội chủ nghĩa Việt Nam;
  Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
  Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Đính chính một số nội dung tại Thông tư và các Phụ lục 1, Phụ lục 3, Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ (các mẫu bảng, biểu đính chính đính kèm theo) như sau:
  1. Về hoá đơn xuất khẩu, tại khoản 1 Điều 4 đă in là:
  “Đối với hoá đơn xuất khẩu, nội dung đă lập trên hoá đơn xuất khẩu phải bao gồm: số thứ tự hoá đơn; tên, địa chỉ đơn vị xuất khẩu; tên, địa chỉ đơn vị nhập khẩu; tên hàng hoá, dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền, chữ kư của đơn vị xuất khẩu (mẫu số 5.4 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này)”.
  Nay sửa thành:
  “Đối với hoá đơn xuất khẩu, nội dung đă lập trên hoá đơn xuất khẩu phải bao gồm: số thứ tự hoá đơn; kư hiệu mẫu số hoá đơn; kư hiệu hoá đơn; tên, địa chỉ đơn vị xuất khẩu; tên, địa chỉ đơn vị nhập khẩu; tên hàng hoá, dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền, chữ kư của đơn vị xuất khẩu (mẫu số 5.4 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này)”.
  2. Tại điểm 1.3 Phụ lục 1, đă in là:
  “3 kư tự cuối cùng thể hiện năm thông báo phát hành hoá đơn và h́nh thức hoá đơn.
  Năm thông báo phát hành hoá đơn được thể hiện bằng hai số cuối của năm thông báo phát hành”
  Nay sửa thành:
  “3 kư tự cuối cùng thể hiện năm tạo hoá đơn và h́nh thức hoá đơn.
  Năm tạo hoá đơn được thể hiện bằng hai số cuối của năm”.
  3. Mẫu 3.1, mẫu 3.2 tại Phụ lục 3
  - Tại phần thông tin người bán hàng và người mua hàng, đă in tiêu thức “ địa chỉ” và “số tài khoản” cùng một ḍng.
  Nay sửa thành:
  - Tại phần thông tin người bán hàng, chuyển tiêu thức “số tài khoản” xuống cùng ḍng “điện thoại”.
  - Tại phần thông tin người mua hàng, chuyển tiêu thức “số tài khoản” xuống thành ḍng riêng.
  4. Mẫu 3.4 tại Phụ lục 3, bỏ tiêu thức “Thủ trưởng cơ quan thuế kư duyệt”.
  5. Mẫu 3.5 tại Phụ lục 3, đă in là:
  “Tên đơn vị phát hành hoá đơn (Công ty A/Cục Thuế TP Hà Nội)”
  Nay sửa thành:
  - “Tên đơn vị phát hành hoá đơn”
  - Thêm “Mẫu: TB01/AC (Ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính)” đặt tại góc bên phải của mẫu này.
  - Thêm cột “Hợp đồng đặt in” gồm 2 cột nhỏ “Số” và “Ngày”
  6. Mẫu 3.6 tại Phụ lục 3
  - Thêm “Mẫu: TB 02/AC (Ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính)” đặt tại góc bên phải của mẫu này.
  - Thêm cột “Hợp đồng đặt in” gồm 2 cột nhỏ “Số” và “Ngày”
  7. Mẫu 3.9 tại Phụ lục 3
  - Thêm cột “Từ số… đến số”.
  - Thay cột “H́nh thức hoá đơn” thành cột “Kư hiệu hoá đơn”.
  - Thêm “Mẫu: BC 26/AC (Ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính)” đặt tại góc bên phải của mẫu này
  8. Mẫu 3.11 tại Phụ lục 3
  Thêm “Mẫu: TB 03/AC (Ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính)” đặt tại góc bên phải của mẫu này.
  - Bỏ ḍng “ngày… tháng… năm” phía trên tiêu đề mẫu “Thông báo kết quả huỷ hoá đơn”.
  9. Mẫu 5.1 Phụ lục 5
  - Tại phần thông tin người mua hàng, đă in thiếu tiêu thức “mă số thuế”; đă in tiêu thức “địa chỉ” và “số tài khoản” cùng một ḍng.
  Nay sửa thành:
  - Tại phần thông tin người mua hàng thêm tiêu thức “mă số thuế”.
  - Chuyển tiêu thức “số tài khoản” xuống cùng ḍng với tiêu thức “h́nh thức thanh toán”.
  10. Mẫu 5.6 tại Phụ lục 5:
  - Phần Ghi chú, đă in là: “Liên 2: Dùng để vận chuyển hàng”
  Nay sửa thành:
  - “Liên 2: Giao cho đại lư bán hàng”
  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kư và áp dụng từ ngày 01/01/2011 cùng thời điểm có hiệu lực của Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính./.


  Nơi nhận:
  - Thủ tướng Chính phủ, các Phó thủ tướng Chính phủ;
  - Văn pḥng Trung ương và các Ban của Đảng;
  - Văn pḥng Quốc hội;
  - Văn pḥng Chủ tịch nước;
  - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Văn pḥng BCĐ pḥng chống tham nhũng Trung ương;
  - Toà án nhân dân tối cao;
  - Kiểm toán nhà nước;
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
  - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
  - Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  - Công báo;
  - Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
  - Website Chính phủ;
  - Website Bộ Tài chính;
  - Website Tổng cục Thuế;
  - Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
  - Lưu: VT, TCT (VT, CS). TUQ. BỘ TRƯỞNG
  CHÁNH VĂN PH̉NG
  Nguyễn Đức Chi


  FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

  Chủ đề tương tự:

 2. #2
  Tham gia ngày
  24 Jun 2010
  Đến từ
  TP Hồ Chí Minh
  Bài viết
  308
  Post Thanks / Like
  Năng lực viết bài
  10
  Vậy th́ các mẫu thiết kế chưa đúng theo thông tư 153, các bạn theo hướng dẫn của Quyết định Số: 2905/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2010 này mà sửa lại và in cho phù hợp với đơn vị các bạn nhé.


 

 

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện tại có 1 người đang xem chủ để này. (0 thành viên 1 khách)

Thành viên đă xem chủ đề này: 1

Hành động: (Xem danh sách)

 1. binhluan2802

Đánh dấu

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh
 •  
Add Url at Pingmyurl.com

3TSoft | EZSOFT.Ltd