Chào các bạn!

Tôi rất mong muốn các bạn sẽ tham gia hoàn thiện phiên bản phần mềm kế toán 3TSOFT song ngữ. Khi các bạn tham gia các bạn sẽ có những quyền lợi sau:

  1. Được EZSOFT tặng 10 phiên bản 3TSOFT, chỉ tính với các khu vực mà 3TSOFT đă thương mại
  2. Được nhận quà tặng hoặc tiền tương đương với những đóng góp của bạn (cái này th́ tương đối thôi v́ không thể xác định một cách cụ thể được. Tuy nhiên, EZSOFT sẽ cố gắng để các bạn cảm thấy hài ḷng)
  3. Được xem xét khả năng tham gia vào Công ty Cổ phần EZSOFT

Rất mong các bạn hưởng ứng nhiệt t́nh!
Nguyễn Văn Tâm

Chủ đề tương tự: