Trên các chứng từ, nếu có phát sinh nhiều mục (quá 1 trang) th́ theo mặc định thường bị lặp lại các mục như tên công ty, khách hàng...không cần thiết. Các bạn cho ḿnh hỏi, phải khắc phụ t́nh trạng này như thế nào?

Chủ đề tương tự: