Trên forum có hai mẫu hóa đơn GTGT A4 và A5 tương đối ổn, nếu sử dụng hai mẫu đó cho việc tự in HĐ GTGT từ PM ra th́ OK nhưng nếu lấy hai mẫu đó đem đặt in để về viết hoặc in từ máy ra sẽ ko được thuận tiện do các ḍng của mẫu hơi nhỏ rất khó viết, tôi muốn sửa lại loại A4 chỉ cần độ 10 ḍng ( mẫu hiện tại 17 ḍng), mẫu A5 độ 5 ḍng (mẫu hiện tại 8 ḍng) nhưng răn rộng khoảng cách giữa hai ḍng để viết bằng tay cũng thoải mái mà in từ máy ra cũng OK. nếu nhà cung cấp sửa được th́ tốt nếu không th́ hướng dẫn chúng tôi cách sửa. Nếu bác nào biết cách sửa xin vui ḷng chia sẻ.

Chủ đề tương tự: