Chào mừng bạn đến với Phần mềm kế toán 3TSoft.
Công ty TNHH EZSOFT
HĂY T̀M KIẾM TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI. XIN CẢM ƠN!
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2
 1. #1
  Tham gia ngày
  21 Jun 2010
  Bài viết
  64
  Post Thanks / Like
  Năng lực viết bài
  10

  Bản tin pháp luật tháng 01, 02, 03 năm 2010

  VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  (Công ty TNHH Kiểm toán U&I)

  THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP


  Ngày 23 tháng 3 năm 2010, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 40/2010/TT-BTC hướng dẫn xác định thu nhập chịu thuế đối với khoản chênh lệch do đánh giá lại tài sản. Phạm vi áp dụng là khoản chênh lệch do đánh giá lại tài sản của doanh nghiệp theo quy định. Theo đó, căn cứ tính thuế được cụ thể:
  1. Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thực hiện đánh giá lại tài sản cố định (TSCĐ) theo quy định để chuyển đổi thành Công ty cổ phần th́ giá trị TSCĐ được ghi nhận để trích khấu hao theo giá trị đánh giá lại và phần chênh lệch giữa giá trị TSCĐ đánh giá lại và giá trị c̣n lại của TSCĐ ghi trên sổ kế toán được ghi tăng phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp.
  2. Doanh nghiệp thực hiện đánh giá lại tài sản theo quy định để góp vốn, để điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại h́nh doanh nghiệp (trừ trường hợp nêu trên) th́ doanh nghiệp có tài sản đánh giá lại phải tính nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trên phần chênh lệch này. Thông tư đă hướng dẫn cách tính chi tiết từng trường hợp cụ thể.
  Ngày 22 tháng 03 năm 2010, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 39/2010/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 12/2010/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2010. Theo tinh thần thông tư này sẽ gia hạn nộp thuế trong thời gian 3 tháng kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lư thuế đối với:
  1. Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2010 của doanh nghiệp nhỏ và vừa;
  2. Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2010 từ hoạt động sản xuất, gia công dệt, may, da, giày, dép
  Thời gian gia hạn nộp thuế cụ thể như sau:
  1. Số thuế tính tạm nộp của quư I năm 2010 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 30 tháng 7 năm 2010.
  2. Số thuế tính tạm nộp của quư II năm 2010 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 30 tháng 10 năm 2010.
  3. Số thuế tính tạm nộp của quư III năm 2010 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 31 tháng 01 năm 2011.
  4. Số thuế tính tạm nộp của quư IV năm 2010 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 30 tháng 4 năm 2011.
  5. Số chênh lệch cao hơn giữa số thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn khi doanh nghiệp khai quyết toán năm 2010 (số quyết toán) với tổng số thuế đă tạm tính nộp của 4 quư năm 2010 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 30 tháng 6 năm 2011.
  Việc gia hạn nói trên chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán, hoá đơn chứng từ và nộp thuế theo kê khai.


  THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG


  Ngày 27 tháng 02 năm 2010, Tổng Cục Thuế ban hành công văn số 2416/BTC-TCT về việc thủ tục hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng ủy thác xuất khẩu. Theo tinh thần công văn này:
  1. Thủ tục hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với trường hợp ủy thác xuất khẩu thực hiện theo đúng quy định tại Điểm 2 Mục I Phần G Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 và phải đảm bảo đầy đủ điều kiện khấu trừ và các thủ tục đối với trường hợp hàng ủy thác xuất khẩu quy định tại thông tư nêu trên. Số thuế GTGT đầu vào nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện khấu trừ và thủ tục hồ sơ nêu trên th́ được khấu trừ, hoàn thuế GTGT theo chế độ quy định. Trường hợp giải quyết hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT của doanh nghiệp, cơ quan Thuế yêu cầu doanh nghiệp xuất tŕnh các giấy tờ có liên quan để kiểm tra, đối chiếu xác định đủ điều kiện khấu trừ thuế hoặc xác định tính chính xác của bảng kê trong hồ sơ đề nghị hoàn thuế đối với hàng hoá xuất khẩu th́ doanh nghiệp phải xuất tŕnh bản sao y của doanh nghiệp nhận ủy thác xuất khẩu: Hợp đồng xuất khẩu, Tờ khai Hải quan, Chứng từ thanh toán qua ngân hàng do bên nhận uỷ thác thanh toán với nước ngoài.
  2. Việc ghi chỉ tiêu ô số 3 của Tờ khai hải quan hàng xuất khẩu phải ghi đầy đủ tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, mă số kinh doanh XK-NK của đơn vị uỷ thác xuất khẩu theo đúng quy định tại phụ lục 2A hướng dẫn cách ghi các tiêu thức trên Tờ khai hàng hoá xuất khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 1257/2001/QĐ-TCHQ ngày 4/12/2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.
  3. Về điều kiện chứng từ thanh toán hàng xuất khẩu để khấu trừ, hoàn thuế GTGT thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Điểm 1.2(d) Mục III Phần B Thông tư 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 hoặc điểm 1.3 (c) Mục III Phần B Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT.

  THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN


  Ngày 15 tháng 03 năm 2010, Tổng Cục Thuế ban hành công văn số 3124/BTC-TCT về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2009. Do có sự sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính về thuế thu nhập cá nhân và các biểu mẫu kê khai. Để tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan chi trả thu nhập cũng như các cá nhân thực hiện tốt quyết toán thuế thu nhập, Tổng Cục Thuế gia hạn thời hạn nộp quyết toán thuế đến hết ngày 31/05/2010.


  NỘI DUNG KHÁC

  Trong cùng ngày 10 tháng 02 năm 2010, cơ quan Bảo Hiểm Xă Hội Việt Nam ban hành liên tiếp Quyết định số 335/QĐ-BHXH và công văn số 535/BHXH-KHTC về việc xử phạt vi phạm trong lĩnh vực chưa và chậm đóng bảo hiểm xă hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT). Theo đó, mức phạt đối với người sử dụng lao động chưa đóng, chậm đóng BHYT nêu tại Khoản 2 Điều 49 Luật Bảo hiểm y tế là 8%/năm. Tương tự, mức phạt xử lư vi phạm đối với người sử dụng lao động chưa đóng, chậm đóng bảo hiểm xă hội nêu tại Khoản 3 Điều 138 Luật Bảo hiểm xă hội là 10,5%/năm (tương đương với 0,875%/tháng). Thời hạn áp dụng mức phạt này là từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.



  Ngày 12 tháng 02 năm 2010, Bộ Tài Chính ban hành công văn số 2138/BTC-TCHQ hướng dẫn thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với hàng hoá phục vụ Doanh nghiệp chế xuất (DNCX). Theo đó, DNCX được mua văn pḥng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng từ nội địa Việt Nam để phục vụ cho điều hành bộ máy văn pḥng và sinh hoạt của cán bộ, công nhân làm việc tại doanh nghiệp. DNCX được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu và hải quan đối với những loại hàng hoá này. Cơ sở kinh doanh nội địa cung cấp hàng hoá phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày của DNCX th́ không cần phải làm thủ tục hải quan và nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau th́ được áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) 0% và được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào:
  1. Có hoá đơn GTGT xuất bán hàng hoá;
  2. Có hoá đơn mua bán hàng hoá với tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan;
  3. Có chứng từ thanh toán tiền hàng hoá qua ngân hàng.
  Lưu ư:
  “Bản tin này được thực hiện nhằm cung cấp thêm thông tin cho quư khách hàng. Mặc dù chúng tôi rất chú trọng tới vấn đề đảm bảo tính chính xác, tuy nhiên những thông tin được cung cấp thông qua bản tin này không mang tính toàn diện tuyệt đối và quư khách hàng nên tham khảo ư kiến chuyên môn trước khi áp dụng”.

  Chủ đề tương tự:
  Attached Files Attached Files
  Lần sửa cuối bởi 1airlee; 06-01-2011 lúc 05:02 AM

 2. #2
  Tham gia ngày
  01 Jan 1970
  Bài viết
  0
  Post Thanks / Like
  Năng lực viết bài
  0
  Trích dẫn Nguyên văn bởi 1airlee Xem bài viết
  Đây là bản tin pháp luật của Công ty TNHH Kiểm toán U&I
  Bản tin sao chẳng có nội dung ǵ cả nhỉ?


 

 

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện tại có 1 người đang xem chủ để này. (0 thành viên 1 khách)

Thành viên đă xem chủ đề này: 3

Hành động: (Xem danh sách)

 1. cuuho1234
 2. junsi1900
 3. rickyson280287

Đánh dấu

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh
 •  
Add Url at Pingmyurl.com

3TSoft | EZSOFT.Ltd