Có một t́nh huống nhập khẩu xảy ra như thế này, bạn nào mắc phải th́ tham khảo nhé. Đây chỉ là 1 giải pháp, ai có sáng kiến nhiều hơn xin mời post lên đây để mọi người tham khảo:

1. Giá trị hàng hóa (A cung cấp) = 20 triệu,
2. Cước vận tải quốc tế (B cung cấp) = 8 triệu,
3. Thuế NK (25% trên tờ khai) = 7 triệu (= (20 + 8)% 25%)
4. Thuế VAT hàng NK (trên tờ khai) = 3.5 triệu (= (20 + 8 + 7)* 10%)

Vấn đề đặt ra ở đây là bắt buộc phải nhập chi phí 8 triệu vào phần phiếu nhập mua (không nhập được ở phiếu nhập chi phí mua) th́ giá trị thuế VAT của hàng nhập khẩu mới là 3,5 triệu. như thế có nghĩa là trong cùng 1 phiếu ta có 2 đối tượng phải trả.

Cách giải quyết đầu tiên.

Bước 1: Khai báo một mă nhập xuất 331KK (mă nhập khẩu mới) giống với mă nhập khẩu cũ nhé nhưng nó sẽ không định khoảnCó tạo CTKT và chứng từ tạo ở đây là PKTK - Phiếu kế toán.

Bước 2: Thực hiện nhập mua b́nh thường, và lưu ư là chọn mă nhập xuất vừa tạo nhé, khi bạn thực hiện thao tác lưu th́ sẽ có một phiếu kế toán được tạo ra, và ở đây bạn hoàn toàn có thể tách ra được thành 2 đối tượng công nợ và vẫn thỏa măn được tất các yêu cầu về kiểm soát cũng như khai báo chi tiết hóa đơn.

Đây chỉ là một giải pháp thôi nhé, ḿnh post ra đây để mọi người tham khảo và cho ư kiến và cũng v́ có một bạn nào đó ở Hưng Yên gọi điện thoại hỏi ḿnh nhưng lúc đó ḿnh chưa đưa ra được giải pháp này (lúc đó chỉ là làm phiếu kết chuyển công nợ thôi) ḿnh t́m trong list điện thoại nhưng không thế lấy lại được số (v́ nhiều người gọi quá, hihii).

Chủ đề tương tự: