Số liệu cuối năm đă nhập xong, Số liệu báo cáo quản trị là OK rồi (v́ làm hàng ngày mà) giờ đến vụ báo cáo tài chính. Nhưng nếu lọc hóa đơn ra rồi làm lại th́ chết. Sao có thể tận dụng được báo cáo quản trị đă nhập số liệu nhỉ. Ḿnh xin bổ sung thêm một cách để có thể tận dụng đc CSDL đă nhập nhé.
1. Copy phần mềm ra và tạo thêm một CSDL mới (cái này làm giống như làm nhiều kế toán cho các công ty trên 1 máy nhé)
2. Tắt SQL ở khay đồng hồ đi và vào Task Manager tắt nốt những cái liên quan đến SQL nha (sau đó vào thư muc Database của phần mới vừa cài xóa luôn 2 file đó đi) (phải tắt đc SQL th́ mới xóa đc nha, chưa tắt hết là chưa xóa đc đâu)
3. Copy 2 file trong thư mục Database của phần mềm cũ sang thư mục Database của phần mềm mới và đổi tên 2 file này giống như 2 file vừa xóa đi
4. Chạy lại SQL
Thế là bạn đă có 2 CSDL hoàn toàn giống nhau rồi đó, tha hồ xóa và chỉnh sửa nhé. Có ǵ chưa hiểu hoặc không làm đc th́ cứ pm bà con nhé

Chủ đề tương tự: