Trong phần mềm khi chạy Báo cáo - Các bảng kê, bạn muốn lọc các phiếu theo phân loại - Cửa nhập liệu. Nếu chỉ đơn giản chọn kư hiệu phiếu ở cột mă chứng từ (giống như Auto Filter trong excel) th́ kết quả bạn nhận được chỉ là ḍng có mă phiếu mà thôi, cái cần là nội dung của phiếu th́ chẳng thấy đâu, hic,... vậy cách nào để lọc được mà thấy được nội dung của phiếu nhỉ, hihi có cách đấy. Các bạn để ư nha, ngay bên nút lập báo cáo có 1 nút mâu xanh (giống như nút thêm mới chứng từ đó) hăy nhấn vào đó nào. Hộp thoại hiện ra, hăy nhập mă chứng từ mà bạn muốn lọc rồi chấp nhận, hic, ngạc nhiên quá ta, sao báo cáo lại vẫn thế nhỉ, sau khi ḿnh nhấn chấp nhận rồi mà. Hihi, vấn đề mấu chốt nằm ở chỗ này (v́ có thể nhiều bạn đă chọn rồi nhưng lại không đc kết quả như ư muốn) hăy nhấn nút Lập báo cáo một lẫn nữa nha, bạn sẽ có được báo cáo bạn muốn. Nếu thấy có ích th́ thank phát nha

Chủ đề tương tự: