Ḿnh đang sử dụng PM 3TSoft theo TT133, nhưng vừa rồi làm BCTC ḿnh không Export sang PM HTKK3.8.2 được, các dữ liệu toàn sang BCTC theo QDD48 của HTKK3.8.2 . Mong mọi người hướng dẫn giúp

Cảm ơn nhiều lắm

Chủ đề tương tự: