Để thực hiện sao lưu dữ liệu trong phần mềm 3Tsoft bạn chỉ cần thực hiện thao tác vào Hệ thống\Sao lưu dữ liệu và chọn đường dẫn sao lưu dữ liệu và OK (chức năng này chỉ thưc hiện được máy chủ) v́ thế cho nên, khi làm cái ǵ thay đổi quá lớn đến CSDL th́ các bạn nhớ sao lưu nhé.
Nhưng ḿnh muốn nói ở đây không phải là chức năng này mà là chức năng tự động sao lưu.
Thao tác: Vào Hệ thống\Khai báo tham số hệ thống Phần IV và thay đổi số ngày ở ô Thời gian định kỳ tự động tạo file lưu trữ số liệu (ngày) bạn hăy nhập vào đây số ngày bạn muốn phần mềm tự sao lưu nhé.
Ḿnh xin giải thích chức năng này như sau.
Chức này này đc xảy ra khi bạn thực hiện tắt phần mềm (không phân biệt máy chủ và máy lẻ) phần mềm sẽ tiến hành kiểm tra ngày bạn đă đặt sơ với file sao lưu gần đó nhất, nếu thời gian thỏa măn th́ sẽ thực hiện lệnh sao lưu, c̣n không thỏa măn th́ không thực hiện lệnh sao lưu. V́ vậy nếu tự động th́ 1 ngày chỉ có 1 nhất 1 file đc tự động tạo ra thôi.
Ḿnh xin chân thành khuyên các bạn 1 câu, nếu ḿnh sử dùng phần mềm nhiều và muốn mang tính chất chuyên nghiệp th́ hăy quan tâm đến vấn đề tự động sao lưu này

Chủ đề tương tự: