Trích dẫn Nguyên văn bởi ncxn Xem bài viết
1.Nếu những người này là cố định , bạn hăy sửa báo cáo và thêm vài textbox gơ tên trực tiếp vào
2.Thủ kho và kế toán trưởng th́ trong "hệ thống/ đơn vị cơ sở/ F3 "
3. Xóa bớt ḍng dĩ nhiên là được, tuy nhiên ncxn nghĩ cứ để nguyên nh́n cho đẹp, hihi
Thanks ncxn nhé, nhưng cậu chưa hiểu rơ ư tớ rồi.
Ḿnh down file xuất nhập kho khổ A5 của hoangtucoixuong về dùng rất ok nhưng ở những báo cáo này không hiện tên của người giao nhận, kế toán ở phiếu cuối chỗ kư, (Chắc cậu ấy bỏ đi để cho vừa khổ A5). Ḿnh muốn hiện lại những thông tin đó và xóa bớt 1 hoặc 2 ḍng (chỉ để khoảng 3 đến 4 ḍng hiển thị thông tin về hàng hóa thôi). Ḿnh tạo textbox và gán dữ liệu như mẫu xuất nhập kho khổ A4 nhưng không được.