Chào mừng bạn đến với Phần mềm kế toán 3TSoft.
Công ty TNHH EZSOFT
HĂY T̀M KIẾM TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI. XIN CẢM ƠN!
Trang 2/4 ĐầuĐầu 1234 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 40
 1. #11
  Tham gia ngày
  14 Aug 2010
  Bài viết
  747
  Post Thanks / Like
  Năng lực viết bài
  11
  Ai không lấy được dữ liệu th́ cứ vứt DB cũ lên đây, kèm theo các thông tin sau:
  1. Copy lỗi phần mềm đă thông báo
  2. Hiện tại đang chạy SQL server phiên bản nào (2000, 2005, 2008)
  3. Đang chạy hệ điều hành nào
  4. tên đăng nhập để test (user & pass)
  ---------------
  ncxn sẽ convert và gửi lại các bạn!


 2. Likes thích bài viết này.
 3. #12
  Tham gia ngày
  24 Jun 2010
  Đến từ
  TP Hồ Chí Minh
  Bài viết
  308
  Post Thanks / Like
  Năng lực viết bài
  10
  Giờ th́ muộn rồi, Del hết và nhập lại rồi ncxn à. Tiếc thật, nếu biết sớm th́ đỡ biết chừng nào.

  Thái độ thay đổi cuộc đời !!!

 4. #13
  Tham gia ngày
  14 Aug 2010
  Bài viết
  747
  Post Thanks / Like
  Năng lực viết bài
  11
  Trích dẫn Nguyên văn bởi Hoang Duong Xem bài viết
  Giờ th́ muộn rồi, Del hết và nhập lại rồi ncxn à. Tiếc thật, nếu biết sớm th́ đỡ biết chừng nào.
  H́ h́, không sao, chắc chắc sẽ c̣n cơ hội


 5. #14
  Tham gia ngày
  24 Jun 2010
  Đến từ
  TP Hồ Chí Minh
  Bài viết
  308
  Post Thanks / Like
  Năng lực viết bài
  10
  Ok, Cám ơn ncxn nhiều. Bạn cũng giỏi thật đó.

  Thái độ thay đổi cuộc đời !!!

 6. #15
  Tham gia ngày
  24 Jun 2010
  Đến từ
  TP Hồ Chí Minh
  Bài viết
  308
  Post Thanks / Like
  Năng lực viết bài
  10
  Lúc đó đang cài trên XP và set local là Việt Nam, sau đó cài lại win 7 và set local là US, nhưng cùng chạy trên database là SQL 2000. Sau đó sửa lại Local trên Win 7 là Việt Nam, nhưng dữ liệu cũng bị lỗi. Lên Google search cái lỗi đó, nhưng cũng chịu. Thế là bực quá Del luôn, và phải thuê người nhập dữ liệu lại đấy. Biết ncxn sớm th́ đỡ cực rồi.
  Diễn đàn ḿnh có người như bạn th́ cũng đỡ cho Tâm nhiều lắm. Cám ơn bạn nhé.

  Thái độ thay đổi cuộc đời !!!

 7. #16
  Tham gia ngày
  14 Aug 2010
  Bài viết
  747
  Post Thanks / Like
  Năng lực viết bài
  11
  Vấn đề nằm ở chỗ collection của dữ liệu và nhiều người không để ư, để sử dụng th́ chỉ cần t́m cách convert là được, mà cách đơn giản nhất là dùng bản SQL server Enterprise, có điều không phải ai cũng tiếp xúc với loại này.
  Hơn nữa phải loại bỏ được những option không thương thích khi cài SQL server mặc định.
  Bí quá th́ lấy dữ liệu ra rồi nhập vô lại bằng SQL , dù sao nó cũng nhanh hơn mở phần mềm nhập lại
  Túm lại: biết tí về SQL th́ làm được ráo


 8. #17
  Tham gia ngày
  24 Jun 2010
  Đến từ
  TP Hồ Chí Minh
  Bài viết
  308
  Post Thanks / Like
  Năng lực viết bài
  10
  Trích dẫn Nguyên văn bởi ncxn Xem bài viết
  Vấn đề nằm ở chỗ collection của dữ liệu và nhiều người không để ư, để sử dụng th́ chỉ cần t́m cách convert là được, mà cách đơn giản nhất là dùng bản SQL server Enterprise, có điều không phải ai cũng tiếp xúc với loại này.
  Hơn nữa phải loại bỏ được những option không thương thích khi cài SQL server mặc định.
  Bí quá th́ lấy dữ liệu ra rồi nhập vô lại bằng SQL , dù sao nó cũng nhanh hơn mở phần mềm nhập lại
  Túm lại: biết tí về SQL th́ làm được ráo
  Hôm qua Tâm đă có tool convert cái này rồi. Do ḿnh cũng không biết về SQL nên phải chịu vậy. Thôi th́ mọi việc cũng đă qua rồi.

  Thái độ thay đổi cuộc đời !!!

 9. #18
  Tham gia ngày
  01 Jan 1970
  Bài viết
  0
  Post Thanks / Like
  Năng lực viết bài
  0
  e phục hồi lại file no pm báo là:See the end of this message for details on invoking
  just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.

  ************** Exception Text **************
  System.NotSupportedException: Invalid expression ---> System.Data.SqlClient.SqlException: Cannot resolve the collation conflict between "Vietnamese_CI_AS" and "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS" in the equal to operation.
  at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlExc eption exception, Boolean breakConnection)
  at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnErro r(SqlException exception, Boolean breakConnection)
  at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndW arning(TdsParserStateObject stateObj)
  at System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj)
  at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.ConsumeMetaDat a()
  at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData()
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteRead er(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderT ds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader( CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, DbAsyncResult result)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader( CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(Com mandBehavior behavior, String method)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteDbDataRead er(CommandBehavior behavior)
  at System.Data.Common.DbCommand.System.Data.IDbComman d.ExecuteReader(CommandBehavior behavior)
  at System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(Data Set dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
  at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataTable[] dataTables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
  at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataTable dataTable)
  at EZDataAccess.CTKTDataAccess.GetMasterTable(String ps_Subsidiary, Int32 pi_DaysFilter, Object pd_Ngay_Ct1, Object pd_Ngay_Ct2, Object ps_So_Ct1, Object ps_So_Ct2, Object ps_Ma_Ct, Object ps_Ma_Tte, Object ps_Tk, Object ps_No_Co, Object ps_Tk_Du, Object ps_Ma_Dt, Object pi_Tien1, Object pi_Tien2, Object ps_Ma_Km, Object ps_Ma_Bp, Object ps_Ma_Hd, Object ps_Ma_Sp, Object ps_Dien_Giai, Object ps_Dien_GiaiC, Object ps_Ma_Loai1, Object ps_Ma_Loai2, Object ps_Ma_Loai3, Int32 ii_FilterByUser, String ps_UserName, Object ps_Notes, Int32 pi_Posted, Int32 pi_Locked)
  --- End of inner exception stack trace ---
  at EZDataAccess.CTKTDataAccess.GetMasterTable(String ps_Subsidiary, Int32 pi_DaysFilter, Object pd_Ngay_Ct1, Object pd_Ngay_Ct2, Object ps_So_Ct1, Object ps_So_Ct2, Object ps_Ma_Ct, Object ps_Ma_Tte, Object ps_Tk, Object ps_No_Co, Object ps_Tk_Du, Object ps_Ma_Dt, Object pi_Tien1, Object pi_Tien2, Object ps_Ma_Km, Object ps_Ma_Bp, Object ps_Ma_Hd, Object ps_Ma_Sp, Object ps_Dien_Giai, Object ps_Dien_GiaiC, Object ps_Ma_Loai1, Object ps_Ma_Loai2, Object ps_Ma_Loai3, Int32 ii_FilterByUser, String ps_UserName, Object ps_Notes, Int32 pi_Posted, Int32 pi_Locked)
  at EZAPP.Invoices.FormCTKTLister.OnFillData()
  at EZAPP.Controls.FormLister.set_InvoiceCode(String value)
  at EZAPP.Invoices.FormCTKTLister..ctor(String ps_InvoiceCode)
  at EZAPP.SystemForms.FormMain.(Int64 )
  at EZAPP.SystemForms.FormMain. (Object , EventArgs )
  at System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
  at System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
  at EZAPP.Controls.MainButtonControl.OnClick(EventArgs e)
  at System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventAr gs mevent)
  at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
  at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
  at System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
  at System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
  at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.O nMessage(Message& m)
  at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.W ndProc(Message& m)
  at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)


  ************** Loaded Assemblies **************
  mscorlib
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
  ----------------------------------------
  EZStarter
  Assembly Version: 1.0.0.0
  Win32 Version: 1.0.0.0
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files/3TSoft%202010%20SMEs/EZStarter.exe
  ----------------------------------------
  EZAPP
  Assembly Version: 1.0.0.0
  Win32 Version: 1.0.0.0
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files/3TSoft%202010%20SMEs/EZAPP.DLL
  ----------------------------------------
  System.Windows.Forms
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
  ----------------------------------------
  System
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
  ----------------------------------------
  System.Drawing
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
  ----------------------------------------
  Accessibility
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
  ----------------------------------------
  System.Configuration
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
  ----------------------------------------
  System.Xml
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
  ----------------------------------------
  EZDataAccess
  Assembly Version: 0.0.0.0
  Win32 Version: 0.0.0.0
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files/3TSoft%202010%20SMEs/EZDataAccess.DLL
  ----------------------------------------
  System.Data
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_32/System.Data/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll
  ----------------------------------------
  System.Transactions
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_32/System.Transactions/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Transactions.dll
  ----------------------------------------
  System.EnterpriseServices
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_32/System.EnterpriseServices/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.EnterpriseServices.dll
  ----------------------------------------
  System.Deployment
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Deployment/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Deployment.dll
  ----------------------------------------

  ************** JIT Debugging **************
  To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
  application or computer (machine.config) must have the
  jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
  The application must also be compiled with debugging
  enabled.

  For example:

  <configuration>
  <system.windows.forms jitDebugging="true" />
  </configuration>

  When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
  will be sent to the JIT debugger registered on the computer
  rather than be handled by this dialog box.
  bác nào chỉ giúp e cachs sửa với. E xin cảm ơn


 10. #19
  Tham gia ngày
  16 Jun 2010
  Bài viết
  2.113
  Post Thanks / Like
  Năng lực viết bài
  17
  Trích dẫn Nguyên văn bởi phungthithuhang Xem bài viết
  e phục hồi lại file no pm báo là:See the end of this message for details on invoking
  just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.

  ************** Exception Text **************
  System.NotSupportedException: Invalid expression ---> System.Data.SqlClient.SqlException: Cannot resolve the collation conflict between "Vietnamese_CI_AS" and "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS" in the equal to operation.
  bác nào chỉ giúp e cachs sửa với. E xin cảm ơn
  Cách xử lư:
  http://www.ezsoft.vn/forum/showthread.php?t=1545

  "Double G" = "GIVE 2 GET"

 11. #20
  Tham gia ngày
  01 Jan 1970
  Bài viết
  0
  Post Thanks / Like
  Năng lực viết bài
  0
  cảm ơn bác Tâm nhé. E phục hồi lại được rồi!


 

 
Trang 2/4 ĐầuĐầu 1234 CuốiCuối

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện tại có 1 người đang xem chủ để này. (0 thành viên 1 khách)

Thành viên đă xem chủ đề này: 3

Hành động: (Xem danh sách)

 1. anhaici.jsc
 2. onggiacohu
 3. sunfloweraof

Đánh dấu

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh
 •  
Add Url at Pingmyurl.com

3TSoft | EZSOFT.Ltd