Sau khi ḿnh xuất NVL ra sản xuất và xuất sp th́ từ tháng 1 đến tháng 11 chạy b́nh thường nhưng sang tháng 12 không chạy, ḿnh đă kiểm tra và làm đi làm lại nhiều lần vẫn không chạy.
Có cao nhân nào giúp ḿnh phần này không?

Chủ đề tương tự: