Tổng cục Thuế thông báo phát hành phần mềm ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 2.5.4 và phần mềm ứng dụng Hỗ trợ Quyết toán Thuế TNCN (QTTNCN) phiên bản 2.0

Hà Nội, ngày 18/03/2011


TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO

Về việc phát hành phần mềm ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 2.5.4 và phần mềm ứng dụng Hỗ trợ Quyết toán Thuế TNCN (QTTNCN) phiên bản 2.0
Nhằm tiếp tục hỗ trợ NNT việc kê khai quyết toán thuế TNCN và kê khai Báo cáo tài chính doanh nghiệp, Tổng cục Thuế đă nâng cấp các ứng dụng HTKK 2.5.4 và QT TNCN 2.0 với những nội dung chính sau:

- Ứng dụng HTKK 2.5.4: Sửa đổi một số chỉ tiêu của Bảng cân đối kế toán theo thông tư số 244/2009/TT-BTC Ngày 31/12/2009 về Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp cho các Báo cáo Tài chính của năm 2010.

- Ứng dụng HTKK 2.5.4 và QT TNCN 2.0: Bổ sung hỗ trợ kê khai 2 tờ khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân: Tờ khai quyết toán thuế TNCN (Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng cho cá nhân và trả thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân không cư trú) (mẫu 06/KK-TNCN) và Tờ khai quyết toán thuế TNCN (Dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán) (mẫu 13/KK-TNCN) ban hành kèm theo thông tư số 20/2010/TT-BTC ngày 05/02/2010 của Bộ Tài chính.

- Sửa một số lỗi của phiên bản trước

Tổng cục Thuế thông báo phát hành phiên bản ứng dụng HTKK 2.5.4 và phiên bản ứng dụng QTTNCN 2.0 đến người nộp thuế.

Lưu ư: Ứng dụng HTKK phiên bản 2.5.4 cũng được sử dụng cho các doanh nghiệp đang thực hiện việc nộp tờ khai thuế qua mạng.

Các tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể xem Hướng dẫn cài đặt, hướng dẫn sử dụng và tải phần mềm Hỗ trợ kê khai (HTKK 2.5.4) tại đâytại đây, Hướng dẫn cài đặt, hướng dẫn sử dụng và tải phần mềm Hỗ trợ Quyết toán Thuế TNCN (QTTNCN 2.0) tại đâytại đây; Hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan Thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá tŕnh cài đặt, sử dụng.Tổng cục Thuế - ...


Chủ đề tương tự: