Hà Nội, ngày 05/05/2011


TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO
Về việc phát hành phần mềm ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 2.5.5

Để hỗ trợ việc gia hạn nộp thuế TNDN theo Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg và Thông tư số 52/2011/TT-BTC cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời sửa một số lỗi phát sinh trong quá tŕnh triển khai ứng dụng HTKK phiên bản 2.5.4, Tổng cục Thuế đă nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản 2.5.5 với các nội dung sau:

- Hỗ trợ NNT đánh dấu trên tờ khai TNDN “Gia hạn nộp thuế theo QĐ 21/2011/QĐ-TTg”

- Sửa hướng dẫn hạch toán MLNSNN của tờ khai 06/KK-TNCN từ tiểu mục 1012 thành tiểu mục 1007.

- Sửa tên file kết xuất không đúng định dạng của tờ khai 06/KK-TNCN đối với mă số thuế 13 số.

- Mở rộng độ rộng trường dữ liệu của các bộ mẫu biểu Báo cáo Tài chính từ 14 kư tự lên 15 kư tự.

Tổng cục Thuế thông báo phát hành ứng dụng HTKK phiên bản 2.5.5. Các tổ chức, cá nhân nộp thuế khi kê khai bằng phần mềm HTKK gặp phải những vấn đề trên th́ mới phải cài nâng cấp lên phiên bản 2.5.5.
Các tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể xem Hướng dẫn cài đặt, hướng dẫn sử dụng và tải phần mềm Hỗ trợ kê khai (HTKK 2.5.5) tại đây.
Nguồn : gdt.gov.vn

Chủ đề tương tự: