Chào các bạn! Ḿnh tiếp tục nhé.

Tôi nhận được câu hỏi như sau: Khi tôi in chứng từ và báo cáo, chương tŕnh tự động in ra thời điểm in, tôi muốn bỏ đi được không? Nếu được th́ bỏ như thế nào?

Tôi xin trả lời như sau: PMKT Smartkey 2010 cho phép bạn lựa chọn “Có in thời điểm in chứng từ và/hoặc báo cáo không?”. Nếu bạn không muốn in nội dung đó trên chứng từ và/hoặc báo cáo, bạn làm như sau:
- Chọn menu “Hệ thống”
- Chọn “Khai báo tham số hệ thống”
- Tại “Phần I”, bạn t́m tham số “Hiện ngày giờ khi in” và lựa chọn giá trị phù hợp

Chúc các bạn thành công!

Chủ đề tương tự: