Chào các bạn! Ḿnh tiếp tục nhé.

Tôi nhận được câu hỏi như sau: Khi lưu chứng từ thỉnh thoảng tôi lại nhận được thông báo của chương tŕnh “Công nợ quá hạn mức”, “Tồn kho âm”. Tôi không hiểu khi nào thông báo đó hiện ra? Và nếu không muốn hiện lên thông báo đó th́ làm thế nào?

Tôi xin trả lời như sau: PMKT Smartkey 2010 hiện lên thông báo như vậy là khi:
- Công nợ của đối tượng quá giá trị hạn mức công nợ (giá trị này được khai báo khi tạo đối tượng)
- Số lượng tồn kho nhỏ hơn số lượng cần xuất

Nếu bạn không muốn hiện lên thông báo trên, bạn làm như sau:
- Chọn menu “Hệ thống”
- Chọn “Khai báo tham số hệ thống”
- Tại “Phần I”, bạn t́m tham số “Thông báo khi công nợ vượt quá định mức nợ”, “Thông báo khi số lượng xuất lớn hơn tồn kho” và lựa chọn giá trị phù hợp

Chúc các bạn thành công!

Chủ đề tương tự: