Chào mọi người

Có ai đă thiết kế được mẫu báo cáo "Giấy thanh toán tiền tạm ứng Mẫu số 04-TT" vào PM chưa nhỉ? Nếu đă ai thiết kế rồi xin được hướng dẫn hoặc cho file được không ạ?

Chủ đề tương tự: