Để cùng mọi người có thể trao đổi và hoàn thiện chứng từ thanh toán, hạch toán nhân công thuê ngoài tôi xin đưa ra 1 số nội dung cần làm như sau
1. Hợp đồng lao động (giao khoán việc trọn gói) hoặc thỏa ước lao động tập thể. Khi thi công ở khác tỉnh có thể chỉ cần bản danh sách lao động thời vụ làm việc cho công tŕnh có xác nhận của chính quyền địa phương nơi ḿnh thi công
2. Bảng nghiêm thu khối lượng hoàn thành: Nghiệm thu kết quả công việc
3. Bảng tính và thanh toán lương nhân công
4. Bảng cam kết theo mẫu số 23/CK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 62 /2009/TT-BTC ngày 27/3/2009)
5. Thanh lư hợp đồng
Hi vọng mọi người cùng trao đổi và hoàn thiện ngay hồ sơ để khi không khấu trừ được 10% thuế TNCN của người lao động th́ Cty cũng không phải nộp thay cho các cá nhân có thu nhập thực tế chưa ở mức chịu thuế

Chủ đề tương tự: